Höjd ålder för gratis barntandvård

Från och med 1 januari 2019 utökas målgruppen för barn- och ungdomstandvården till att omfatta unga till och med det år då de fyller 23 år. Detta gäller alltså alla som är födda 1996 och senare.