Samhälls­engagemang

Vi har ett starkt engagemang!

Vi anser att det är viktigt att vi engagerar oss i vår närmiljö. Därför har vi nära samarbete med olika föreningar, skolor och sportklubbar i närområdet. Avsikten är att skapa goda relationer som kan ge bättre förutsättningar att påverka människor i sin vardag att ta hand om sin tandhälsa, ex genom att påverka barn och ungdomar att minska på sockerkonsumtionen.

Sponsrar och stöttar föreningar

Därför stödjer vi också regelbundet Hem- och skolaföreningen, Riksförbundet mot narkotika, Botkyrka Syrianska Fotbollsförening där vi är huvudsponsor, Rökfri ungdom med flera organisationer.

Vi ger dessutom seminarier om munvård för olika ideella föreningar och skolor i området

Botkyrka Syrianska Fotbollsförening
Rökfri ungdom
Giving people
Nattvandrarna certifikat 2017
Säkra varje unge