Anslutna till

Anslutna till Försäkringskassan

Tandea är anslutna till Försäkringskassan och Privattandläkarna.

Tandea arbetar på uppdrag av stockholms landsting

Vi har på uppdrag av Stockholms Läns landsting befolkningsansvar för barn och ungdomar i ett av våra upptagningsområden i Stockholm (Skärholmen). Uppdraget innebär att bl.a. vi ska se till att barn och ungdomar i området får regelbunden tandvård om de inte har valt tandvård hos andra vårdgivare.

Qulan – kvalitetsprogram för tandvården

Vi är också anslutna till ett särskilt kvalitetsprogram för tandvården, Qulan. Qulan tillhandahålls av Preventum som är det ledande konsultföretaget för privat tandvård. Genom Qulan erhåller vi bl.a. kontinuerliga uppdateringar inom lagar och förordningar som har betydelse för miljö och arbetsmiljö. Vi är också genomgått Europeiska Socialfondens program Växtkraft Mål 3 som bland annat har gett oss möjlighet att öka personalens kompetens. Söker du bästa tandläkaren i Stockholm, är du välkommen att kontakta oss.

Fler samarbetspartners

Andra samarbetspartners är DAB som är ledande inom förbrukning, KAVO som är ledande inom utrustning, Strauman som är ledande inom implantatkomponenter, Preventum, Sweden Recycling, Swedish Care med flera.

Vi har sedan många år tillbaka ett djupt samarbete med Anidem Computers, som sköter vårt IT-system. Anidem Computers står för en helhetslösning, och har skapat en modern lösning för hela företaget. Det innebar ett gemensamt  affärssystem, en gemensam telefonväxel och ett gemensamt journalsystem. Allt som finns på den ena kliniken finns också på övriga kliniker. Vi kan därmed hålla en hög tillgänglighet, och en ökad patientsäkerhet.

För implantatplanering och guidekirurgi, samarbetar vi med My Dental Guide som hjälper oss att förbättra planeringen och placeringen av kirurgiska tandimplantat med hjälp av individanpassade guideskenor