fbpx

Rotfyllning

Då t.ex. ett kariesangrepp når pulpan, eller då tanden värker pga pulpainflammation som inte läker, måste tanden antingen rotfyllas eller dras ut.

Behandlingsmetod

Rotfyllning är en behandlingsmetod för att bevara tänder som har drabbats av djupa kariesangrepp eller inflammation i pulpan, vilket är tandens innersta lager där nerver och blodkärl finns. Under behandlingen tar tandläkaren bort den inflammerade eller infekterade pulpan och fyller noggrant rotkanalerna med ett specialmaterial. Detta är viktigt för att förhindra att bakterier tränger in igen och skyddar tanden från vidare skador. Pulpan, som ofta kallas för tandnerven, blir mer utsatt för skador med åldern, så tidig upptäckt och behandling är avgörande. En rotfyllning kan kräva flera tandläkarbesök beroende på infektionens svårighetsgrad och komplexitet.

När behövs en rotfyllning?

När det inre lagret av tanden som innehåller blodkärl och nerver, blir infekterad eller inflammerad kan en rotfyllning bli nödvändig. Det finns flera orsaker till att man kan behöva genomgå en rotfyllning:

Karies: är en av de vanligaste anledningarna till att en rotfyllning kan behövas. Om karies inte behandlas, kan bakterierna lägga sig runt tanden och sprida sig inåt mot rotkanalen och orsaka inflammation eller infektion. Tidiga stadier av karies kan vara asymtomatiska men kan även orsaka symtom som mörka fläckar på tänderna och ilningar.

Tandtrauma: I vissa fall kan kraftiga slag eller skador mot tandens inre lager kan en rotfyllning bli nödvändig för att förhindra vidare infektion eller tandförlust. Symtom som kan indikera behov av rotfyllning efter trauma inkluderar missfärgning av tanden, att tanden har blivit lös, samt ilningar.

Tandinfektion: Allvarligare tandinfektioner, såsom tandbölder, kan kräva rotfyllning för att rensa ut infektionen och förhindra ytterligare spridning. Symtom på tandinfektion inkluderar ihållande tandvärk, svullnad i tandköttet eller kinden, och ibland feber.

Gamla fyllningar: Fyllningar som har blivit defekta eller inte längre är tätade korrekt kan tillåta att bakterier tränger in och skadar pulpan ytterligare. Detta kan leda till behovet av en rotfyllning för att behandla den nyuppkomna skadan eller för att förhindra ytterligare försämring. Vanliga symtom är tandvärk och ilningar kring den skadade fyllningen.

Dessa orsaker till rotfyllning understryker vikten av regelbunden tandvård och tidig upptäckt av problem för att bevara tandhälsan.

rotfyllning undersökning

När du bör kontakta din tandläkare

Om du upplever något av de ovan nämnda symtomen är det viktigt att du omedelbart kontaktar din tandläkare. Tveka inte att boka en akuttid om du lider av tandvärk eller har märkbar svullnad, eftersom dessa tillstånd kan kräva snabb behandling för att förhindra ytterligare komplikationer. Du kan enkelt boka en akuttid genom att kontakta oss via telefon eller vår hemsida. Vi finns här för att hjälpa dig med omedelbar och effektiv vård för att lindra smärta och återställa din munhälsa.

Så går en rotfyllning till

En rotfyllning genomförs i flera steg för att säkerställa att den infekterade eller skadade tanden återställs och skyddas mot framtida problem. Här följer en steg-för-steg beskrivning av processen:

  1. Bedövning: Tandläkaren inleder behandlingen med att bedöva det berörda området för att minimera obehag. Bedövningen injiceras runt tanden, vilket effektivt dämpar smärtan och gör att patienten inte känner något under ingreppet. Tandläkaren säkerställer att området är fullständigt bedövat innan behandlingen fortsätter.
  2. Förberedelse av rotfyllning: Ett hål borras försiktigt i tanden för att ge tillgång till den skadade eller infekterade pulpan. Detta underlättar effektiv borttagning av all infekterad pulpavävnad.
  3. Avlägsnande av pulpan: Den inflammerade eller infekterade pulpan tas bort från rotkanalerna. Detta är nödvändigt för att förhindra ytterligare spridning av infektionen.
  4. Rensning och rotfyllning: Rotkanalen rengörs noggrant för att avlägsna återstående bakterier och vävnadsrester. Därefter desinficeras kanalerna för att eliminera alla mikroorganismer. Efter att kanalerna har rengjorts och desinficerats fylls de med ett biokompatibelt material, som förseglar kanalerna och förhindrar framtida bakterieintrång.
  5. Återuppbyggnad av tanden: Efter själva rotfyllningen återställs tandens struktur genom att placera en fyllning eller en krona. Efter rotfyllningen, rekonstrueras tandens krona med ett lämpligt material, som komposit eller glasjonomer, för att återskapa både funktion och estetik. Detta steg är avgörande för att säkerställa att tanden återfår sin ursprungliga form och styrka samt för att förhindra ytterligare skador.

Genom att följa dessa steg kan vi effektivt behandla och rädda en tand som annars skulle kunna behöva dras ut. Det är viktigt att komma ihåg att eftervård och regelbundna kontroller är avgörande för att upprätthålla tandens hälsa efter en rotfyllning.

Tandläkare utför rotfyllning på patient

Gör din rotfyllning ont?

En rotfyllning kan göra ont och man kan uppleva en viss smärta eller obehag i tanden efter behandlingen, detta är dock inget du behöver vara oroad över. Smärtan är oftast tillfällig och kan hanteras med receptfria smärtstillande läkemedel. Om smärtan kvarstår eller om du upplever feber tillsammans med smärtan, är det viktigt att du tar kontakt med din tandläkare för att säkerställa att inga komplikationer har uppstått. Du kan även boka tid hos en akut tandläkare.

Alternativ till rotfyllning

Alternativ till rotfyllning kan vara nödvändiga beroende på tandens tillstånd och patientens specifika situation. Här är några alternativ som kan övervägas:

Tandextraktion: Om tanden är alltför skadad för att räddas kan det vara nödvändigt med en tandutdragning. Detta alternativ eliminerar infektionen helt men innebär också förlusten av tanden.

Tandimplantat: Efter en extraktion kan ett tandimplantat vara ett alternativ för att ersätta den förlorade tanden. Ett implantat är en konstgjord rot som placeras i käkbenet och kronas med en konstgjord tand, vilket ger ett naturligt utseende och funktion.

Tandbro: Om en tand måste tas bort kan en tandbro vara ett alternativ. En bro använder de intilliggande tänderna som stöd för att hålla en ersättningstand på plats.

Direkt pulpaöverkappning: Om pulpan är exponerad men inte infekterad kan tandläkaren täcka över den med ett skyddande material för att främja läkning och bevara tandens vitalitet. Detta är vanligtvis bara möjligt vid mindre skador på pulpan.

Indirekt pulpaöverkappning: Liknande direkt pulpaöverkappning, detta förfarande används när pulpan är nära att bli exponerad. Det innebär att man lägger ett skyddande material ovanpå den nästan exponerade pulpan för att undvika ytterligare skada och möjliggöra naturlig läkning.

Att diskutera dessa alternativ med din tandläkare kan ge dig en bättre förståelse för vilket alternativ som är mest lämpligt för din situation.

Rotfyllning i Stockholm

Letar du efter en tandläkare nära dig för en rotfyllning? Vår klinik erbjuder expertis och omsorg för invånare i och omkring Stockholm. Vi förstår att varje patient är unik, och vi anpassar våra behandlingar för att möta dina individuella behov och förväntningar. Att ha en tillgänglig och tillmötesgående klinik i ditt område gör processen mindre stressande och mer bekväm.

Tandskötare i behandlingsrum

Avancerad teknik för rotfyllningar

På vår klinik använder vi det senaste inom rotfyllningsteknik. Vårt maskinella renssystem (Sendoline) med NickelTitan-filar säkerställer en optimal rensning och ett utmärkt slutresultat. Vi är stolta över vår höga framgångsfrekvens med rotfyllningar och engagerar oss för att ge dig den bästa möjliga vård. Vi uppdaterar kontinuerligt våra metoder och utbildar vårt team för att säkerställa att du får den mest effektiva och skonsamma behandlingen tillgänglig.

Fördelarna med att välja rätt klinik för rotfyllning

Att välja rätt klinik för din rotfyllning är avgörande för att uppnå bästa möjliga resultat. En klinik som har erfarna tandläkare och tillgång till avancerad teknik kan betydligt förbättra både din upplevelse och utfallet av din behandling. På vår klinik är vi dedikerade till att skapa en trygg och välkomnande miljö där du känner dig väl informerad genom hela behandlingsprocessen. Vårt team engagerar sig i att arbeta tillsammans med dig för att utforma en individuellt anpassad behandlingsplan som speglar dina unika behov och önskemål.

Rotfyllning

Vanliga frågor om rotfyllning

I många fall rekommenderas en tandkrona efter en rotfyllning för att skydda den försvagade tanden från framtida skador. En krona kan hjälpa till att återställa tandens form, storlek och funktion. Din tandläkare kommer att diskutera om detta är nödvändigt i ditt specifika fall.

Det rekommenderas att vänta tills bedövningen har avtagit innan du äter för att undvika att bita dig i kinden eller tungan. Du bör också undvika hård mat eller mat som kan fastna i det behandlade området tills tanden har läkt ordentligt.

Behandlingen utförs under lokalbedövning, vilket betyder att du inte bör känna någon smärta under själva ingreppet. Efteråt kan du uppleva viss ömhet eller mild smärta några dagar, vilket vanligtvis kan hanteras med receptfria smärtstillande medel. Om smärtan är ovanligt stark eller långvarig bör du kontakta din tandläkare.

En rotfyllning är en tandvårdsbehandling där den infekterade eller inflammerade pulpan (tandens inre del) avlägsnas. Efter att pulpan tagits bort, rengörs tandens rotkanaler noggrant och fylls sedan med ett speciellt material för att förhindra framtida infektioner och bevara tandens struktur.

En rotfyllning kan hålla i många år, ofta hela livet, om den är väl utförd och om tanden sköts om på rätt sätt. Dock kan livslängden på en rotfyllning variera beroende på flera faktorer, såsom tandens placering i munnen, patientens munhygien och eventuell ytterligare tandförlust eller skada. I vissa fall kan en rotfyllning behöva repareras eller bytas ut efter några år, särskilt om det uppstår en ny infektion eller om den befintliga fyllningen börjar misslyckas. Regelbundna tandläkarbesök är viktiga för att övervaka och underhålla en rotfylld tands tillstånd.

En rotfyllning är en tekniskt avancerad procedur som kräver skicklighet och precision. Beroende på hur många rotkanaler som behöver rotfyllas kan priset variera. För en detaljerad prislista och mer information, kontakta oss direkt. Vi förstår att kostnaden är en viktig faktor, och vi strävar efter att ge dig tydlig information och hjälpa dig med finansieringsalternativ om så behövs.

Åtgärderna är 501-504 enligt vår prislista.

Till toppen