Tandvård till särskilda grupper

All bastandvård

Nödvändig tandvård är tandvård som krävs för att en patient skall möjlighet att äta och ha fungerande tänder socialt. Hit hör all bastandvård, till exempel lagningar, rotfyllningar, tandhygienistbesök, tandproteser m.m.

För att få rätt till nödvändig tandvård krävs ett så kallat tandvårdsstödsintyg. Intyg om tandvårdsstöd kan utfärdas av chefer för särskilda boenden och hemtjänstenheter samt kommunernas bistånds- och LSS-handläggare.

Patienten har rätt att själv välja vem som ska utföra den nödvändiga tandvården.

Tandea i Norsborg (norr om Södertälje) har tidigare under fem års period ansvarat för s.k uppsökande tandvård. Våra tandläkare har därför stor erfarenhet av att behandla gamla och sjuka patienter

Tandvård som led i sjukdomsbehandling

Ibland ingår tandvård som en del i behandlingen av en sjukdom. Det kan till exempel handla om tandskador i samband med epileptiska anfall, snarkskenor mot andningsuppehåll eller infektionssanering inför vissa kirurgiska ingrepp eller behandlingar.

För att få rätt till tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling behöver du en remiss från din läkare till oss inom tandvården.

Avgifter

För nödvändig tandvård och tandvård som i led av sjukdomsbehandling är avgiften 200 kr för tandläkarbesök och 100 kr för tandhygienistbesök. Efter att man har betalt 1100 kr erhålls frikort.