Kvalitetsarbete

Ett genomtänkt kvalitetsarbete

Mottagningen är ansluten till Preventum Partners system för kvalitetssäkring i tandvården, Qulan. Det innebär att vi följer eller överträffar de lagar, förordningar och rekommendationer som finns för tandvårdsverksamhet i Sverige.

qulan cert