Kvalitetsarbete

Ett genomtänkt kvalitetsarbete

Vi har under många år arbetat med vårt kvalitets- och ledningssystem. Inom kort kommer vi ISO certifieras för ISO 9001:2015   Det innebär att vi följer eller överträffar de lagar, förordningar och rekommendationer som finns för tandvårdsverksamhet i Sverige.