Företag/Kommun

Erbjudande för företagare

Behöver ditt företag hjälp med att personalen får bättre tandhälsa? Då kan vi erbjuda ditt företag ett särskilt avtal som gör det mycket förmånligt för personalen att besöka tandläkaren regelbundet. Håller du till i Tumba, Rönninge, Salem eller någon annanstans i Stockholm, kan våra tandläkare eller tandhygienister komma ut och hålla seminarier om munvård och munhälsa. Vi vet att bättre insikt om munvård och regelbundna besök till tandvården leder till friskare tänder i längden. Kontakta oss gärna på info@tandea.se så berättar vi mer.

Information för kommunala handläggare för ekonomiskt bistånd

Tandea har s.k befolkningsansvar på uppdrag av Stockholms landsting, vilket innebär bl.a. att vi ser till att vuxna får akut tandvård om de behöver det, och att vi är lättillgängliga. Får inte patienten hjälp någon annanstans, ser vi till att hjälpen fås hos oss. Vi ser till att patienten får akut tandvård och blir fri från akuta besvär. Vi tar emot alla klienter som lever på kommunalt ekonomisk bistånd, enligt SOSFS 1998:11, och våra erfarna tandläkare utför det som faller inom ramen för ”akut tandvård”.  Vi har många fördelar:

  • tar ingen avgift för intygen och kostnadsförslagen
  • vi har långa öppettider, öppet även på lördagar
  • vår taxa ligger långt under landstingets taxa
  • vår personal är mångspråkiga och talar de flesta språken i våra upptagningsområden

Eftersom vi inte tar avgift för våra intyg, och eftersom vi ligger långt under landstingets taxa, innebär detta mindre kostnader för kommunen. Vid frågor kan ni kontakta Hanne Sliwo på hanne@tandea.se.