Företag/Kommun

Erbjudande för företagare

Alla som har erfarenhet av tandproblem förstår att dessa inte bara påverkar munnen utan hela kroppen och välmåendet. Trots detta värderar många arbetsgivare inte tandvård lika högt som andra aspekter av personalhälsan, såsom friskvård. Men varför är det så? Tiden har kommit för att omvärdera denna syn, speciellt när företagstandvård i Stockholm erbjuder så många fördelar.

Läs mer

Information för kommunala handläggare för ekonomiskt bistånd

Tandea har s.k befolkningsansvar på uppdrag av Stockholms landsting, vilket innebär bl.a. att vi ser till att vuxna får akut tandvård om de behöver det, och att vi är lättillgängliga. Får inte patienten hjälp någon annanstans, ser vi till att hjälpen fås hos oss. Vi ser till att patienten får akut tandvård och blir fri från akuta besvär. Vi tar emot alla klienter som lever på kommunalt ekonomisk bistånd, enligt SOSFS 1998:11, och våra erfarna tandläkare utför det som faller inom ramen för ”akut tandvård”.  Vi har många fördelar:

  • tar ingen avgift för intygen och kostnadsförslagen
  • vi har långa öppettider, öppet även på lördagar
  • vår taxa ligger långt under landstingets taxa
  • vår personal är mångspråkiga och talar de flesta språken i våra upptagningsområden

Vid frågor kan ni kontakta oss på info@tandea.se.