fbpx
Loading...
Hem/Priser

Om det allmänna tandvårdsstödet

Tandvårdsstödet kan indelas i tre delar:

Allmän tandvårsbidrag (ATB)
Särskilt tandvårdsbidrag (STB)
Högkostnadsskydd

Från och med det året du fyller 24 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din tandläkare och är avdragen på din räkning.

Allmän tandvårsbidrag (ATB)

Stödet innebär i korthet att alla som fyllt 24 år får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök, en tandvårdscheck. Bidraget är på 300 kronor per år för personer i åldrarna 30-64 år och 600 kronor per år för åldersgrupperna 24-29 år samt 65 år och äldre.

Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Särskilt tandvårdsbidrag infördes den 1 januari 2013 och riktar sig till personer som har sjukdomar eller funktionsnedsättningar som ökar risken för försämrad tandhälsa. Förebyggande tandvård kan hjälpa dessa personer att behålla en god tandhälsa. Tandläkaren eller tandhygienisten bedömer om patienten har rätt till bidraget. STB är på 600 kr per halvår och kan få användas tillsammans med ATB.

Högkostnadsskydd

Tandvårdsförsäkringen ger också ett skydd mot höga kostnader. Skyddet innebär att om du som patient har kostnader mellan  3 001 – 15 000 kronor ersätts dessa med 50 procent och kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent. Kostnader upp till 3 000 kronor får du betala själv (förutom den del som kan betalas med tandvårdsbidraget). Ersättningen baseras dock inte på det faktiska priset som du betalar hos tandläkaren, utan på den i förväg bestämda referensprislistan. Referenspriset är endast ett riktpris och tandläkarens prislista kan ligga både under och över referenspriset. Det är inte heller all tandvård som ersätts. I vår prislistan kan du se priset för en viss behandling hos oss och det pris som din försäkringskasseersättning beräknas på, det så kallade referenspriset. Du får mer information av oss om vad som gäller just för din behandling.

Prislista 2019

Här nedan ser du ett utkast på vår prislista. För fullständig prislista klicka på knappen

ÅtgärdUndersökningReferens prisVårt pris
101Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare830   800
101rBasundersökning och diagnostik, tandläkare. STAND BY-TID830   500
103Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare365   409
107Omfattande kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare1 035   1 294
108Utredning utförd av tandläkare1 705   2018
111Basundersökning utförd av tandhygienist610   694
111rFullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist. Reducerad pris vid STAND BY-TID610   400
112Basundersökning med fullständig parodontal undersökning eller kariesutredning utför av tandhygienist805   828
113Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist255   291
114Kompletterande parodontal  undersökning eller karies utredning, utför av tandhygienist480   546
ÅtgärdRöntgenåtgärder m.mReferens prisVårt pris
121Röntgenundersökning av enskild tand5567
127Röntgenundersökning, delstatus235259
123Röntgenundersökning, helstatus795899
124Panoramaröntgen520592
125Röntgenundersökning, extraoral för kefalometrisk analys510561
126Röntgenundersökning, omfattande9651 099
141Studiemodell, för behandlingsplanering620701
161Salivsekretionsmätning570649
162Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning320faktura
163Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD)9601 397
164Laboratoriekostnad vid patologisk diagnostik (PAD)525faktura
ÅtgärdSjukdomsförebyggande åtgärderReferens prisVårt pris
201Information och instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem435479
204Profylaxskena, per skena765836
205Fluorbehandling, kortare behandlingstid160176
206Fluorbehandling320352
207Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten255281
208Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande475523
209Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande755831
ÅtgärdSjukdomsbehandlande åtgärderReferens prisVårt pris
301Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande400450
302Sjukdoms- eller smärtbehandling745849
303Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande1 1051 833
304Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande1 6501 879
311Information och instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem450512
312Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem160182
313Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer9801 116
314Beteendemedicinsk behandling455507
321Icke-operativ behandling av kariessjukdom485553
322Stegvis exkavering1 0951 247
341Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande475558
342Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande9601 093
342rSjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning. REDUCERAD. STAND BY TID960500
343Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling1 4251 623
ÅtgärdTanduttagning och dentoalevolär kirurgiReferens prisVårt pris
401Tanduttagning, en tand1 0051 145
402Tanduttagning, en tand, komplicerad1 6651 885
403Tanduttagning tillkommande enkel180205
404Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle3 0603 985
405Omfattande dentoalveolär kirurgi4 0805123
406Tanduttagning, övertalig tand1 0051 145
407Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle2 0102 283
ÅtgärdImplantatkirurgiska åtgärderReferens prisVårt pris
420Implantat, per styck2 6203 860
421Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat3 5254 212
422Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik1 4651 822
423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat4 6957 059
424Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik1 6452 049
425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat6 48011 385
426Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik2 1953 302
429Borttagande av implantat, per opationstillfälle3 8754 440
430Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant1 4752 505
431Benaugmentation med ersättningsmaterial i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i annan kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant1 4757 763
432Benaugmentation med benersättningsmedel i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant1 8255 175
435Avlägsnande av ett implantat1 0051 145
436Avlägsnande av ett implantat, enkel180205
ÅtgärdParodontalkirurgiska åtgärderReferens prisVårt pris
441Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle2 4853 960
442Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle3 5154 290
443Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfäll3 3504 290
444Omfattande kirurgisk behandling av prodontit vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle4 5606 490
445Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle4 5606 490
44ATillägg för benersättning + membran, per hel käke05 390
44BTillägg för lateral sinuslysft enkelsidig, inklusive membran och benersättning010 989
44CTillägg för benersättning 0,5cc +  1st collagen foam02 490
44DTillägg för benersättning 0,5cc + 1 membran04 950
44ETillägg för lateral sinuslysft dubbelsidig, inklusive membran och benersättning016 489
480Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd315347
ÅtgärdRotbehandlingReferens prisVårt pris
501Upprensning och rotfyllning, en rotkanal3 3253 985
502Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler4 0054 572
503Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler5 0305 806
504Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler5 4856 222
520Akut endodontisk behandling, annan behandlare8901013
521Akut trepanation och kavumextirpation785916
522Komplicerad kanallokalisation785894
523Stiftborttagning1 1501 304
541Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle3 5904 440
541FApikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd3 5905 390
542Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd1 0103 416
50AExplorativ endodontisk behandling, eller upprensad tand, där behandlingen avbryts01 025
50BBorttagning av frakturerad fil i rotkanalen01025
ÅtgärdBettfysiologiska åtgärderReferens prisVårt pris
601Bettskena i överkäken i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologiska. indikationer, per skena3 4203 757
601TTandskydd för sportändamål02 090
602Bettskena i underkäke i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena.3 4203 757
604Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena2 1102 316
606Motorisk aktivering480528
607Bettinslipning för ocklusal stabilisering735950
ÅtgärdReparativa åtgärderReferens prisVårt pris
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand595715
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand9451 155
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand1 1251 380
704Fyllning av en yta på molar eller premolar760935
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar1 1151 375
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar1 4901 705
707Krona i plastiskt material, klinikframställd1 6951 870
707FCompositfasad, prefabricerad1 6953 850
708Stiftförankring vid fyllningsterapi540695
ÅtgärdProtetiska åtgärder / Tandstödd protetikReferens prisVårt pris
800mkPermanent tandstödd mk-krona, en per käke5 7107 380
800pPermanent tandstödd helkeramisk krona, en per käke5 7107 380
801mkPermanent tandstödd mk-krona, flera i samma käke4 3956 050
801PPermanent tandstödd helkeramisk krona, flera per käke4 3956 050
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift3 0953 394
803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift1 4701 612
804mkHängande mk-broled, per led2 1902 850
804PHängande helkeramisk broled, per led2 1902 850
805Emaljretinerad konstruktion, per stöd1 7502 101
806Radikulärförankring vid avtagbar protes3 3703 691
807Semipermanent krona eller hängande led, per led, med gjuten eller fräst inre del2 3502 860
808Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner3 3003 619
809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led i acryl, per led9901 320
80ATillägg för ädelmetall0Faktura
80CTillägg högestetisk krona som cementeras med adhesiv teknik0500
80DTillägg för teknikerkostnad vid färgtagning på laboratorium0550
ÅtgärdReparation av tandstödd protetikReferens prisVårt pris
811Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion550600
812Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats1 4451 590
813Broreparation med tandteknisk insats4 4254 682
814Broreparation med tandteknisk insats, omfattande7 6508 399
815Sadelkrona5 1455 643
ÅtgärdAvtagbar protetikReferens prisVårt pris
822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder3 6804 037
823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder5 1105 599
824Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad10 87011 990
825Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments12 28513 294
826Attachments, per styck, material95faktura
827Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder9 08010 890
828Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder9 08010 890
829Immediatprotes6 8858 030
ÅtgärdReparation avtagbar protesReferens prisVårt pris
831Justering av avtagbar protes370407
832Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand1 2401 359
833Rebasering av protes2 5202 767
834Lagning av protes där teknikerinsats krävs1 9452 640
835Rebasering och lagning av protes2 9804 191
836Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs3 8304 191
837Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes6 5107 128
839Inmontering av radikulärförankring2 9453 234
ÅtgärdÖvriga åtgärder i samband med protetisk behandlingReferens prisVårt pris
845Ocklusionskorrigerande bettslipning1 9102 101
846Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering5 3155 830
847Klammerplåt3 8304 202
848Betthöjning med fyllningsmaterial, per tand535595
ÅtgärdImplantatprotetiska åtgärderReferens prisVårt pris
850mkImplantatförankrad krona, en per käke7 78011 490
850PImplantatförankrad helkeramisk krona, en per käke7 78011 490
852Implantatförankrad krona, flera i samma käke6 0009 990
852PImplantatförankrad helkeramisk krona, flera i samma käke6 0009 990
853Hängande led vid implantatförankrad bro2 1903 190
853PHängande led vid implantatförankrad bro, helkeramiskt2 1902 970
854Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led2 1202 305
855Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat435Faktura
856Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led1 1602 090
857Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat380Faktura
858Distans inklusive centrumskruv, per styck1 1552 090
861Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer31 44054 490
862Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer33 40057 190
863Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer34 90561 190
865Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer30 43554 490
86GGuideskena01 850
871Implantatstödd täckprotes, 2 fixturer17 18025 850
872Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 fixturer19 17531 790
873Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 fixturer21 79039 490
874Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 fixturer3 1053 372
875Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 fixturer3 4403 735
876Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 fixturer4 0554 400
877Implantatstödd täckprotes, exklusive fixturer, implantatkomponenter och förankringselement14 01016 390
878Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck280Faktura
ÅtgärdReparation av implantatstödd protetikReferens prisVårt pris
880Av- och återmontering av implantatförankarde konstruktioner på ett till två implantat2 0902 299
881Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande1 0851 194
882Av- och återmontering av implantatförankrad konstruktion på tre eller fler implantat3 1854 180
883Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats5 5756 105
884Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs.10 21511 176
888Fästskruv, per styck180429
889Centrumskruv, per styck625869
88AKompletterande åtgärd vid komplicerad lagning av implantatförankrad konstruktion på plats i munnen. Åtgärden kan användas mer än en gång vid samma behandlingstillfälle om patienten är informerad0880
ÅtgärdUtbytes åtgärderReferens prisVårt pris
921Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand1 1257 380
921PUtbytesåtgärd. Helkeramisk krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand1 1257 380
922Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar1 4907 380
922PUtbytesåtgärd. Helkeramisk krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar1 4907 380
925Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigad tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation4 3959 350
926Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigad tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona6 58512 089
926PUtbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigad tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad helkeramisk krona6 58512 089
928Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigad tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation2 1908 789
929Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigad tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatförankrad krona4 39510 989
ÅtgärdKosmetisk tandvårdReferens prisVårt pris
10Tandställning modum Inman, per käke020 845
BL1Blekning, med engångssked0455
BL2Blekning, hemblekning, per käke01 594
BL3Blekning, klinikblekning, per käke01 822
BL4Blekning, avital tand, per tand01 127
stBehandling med Stylage fillerbehandling, valfritt område0Konsult
649Tandsmycke, per tand0672
91-1ClearCorrect (Osynlig tandställning) Max 15 skenor025 000
91-2ClearCorrect (Osynlig tandställning) 15-35 skenor035 000
91-3ClearCorrect (Osynlig tandställning) >35 skenor045 000
ÅtgärdPsykodontiReferens prisVårt pris
36APremedicinering med Dormicum0517
36Bpsykodonti0429
36Cpsykodonti, mer omfattande0891
TOB1Tobaksavvänjning01 500
TOB2information rökavvänjning0500
ÅtgärdÖvriga åtgärderReferens prisVårt pris
08Apnéskena09 350
prPresentkort00
90Retainer för fixering. Tandteknisk faktura tillkommer01 990

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i prislistan. Om du har fått ett kostnadsförslag gäller det i en månad. Ändringar i tandvårdsstödet kan leda till att det slutliga priset förändras. Vi reserverar oss för sådana ändringar.

Alla priser är angivna i svenska kronor.

Language