Protetiska arbeten

Dessa behandlingar indelas i fasta och avtagbara (”lösa”) ersättningar. Fasta ersättningar är inlägg (porslin eller guld), kronor (porslin, guld, eller metallbundet porslin) och broar/bryggor. Avtagbara ersättningar innefattar delproteser (i plast eller gjutet metallskelett) och helproteser.

Tre års garanti lämnas för all fast kron- och broprotetik. Ett års garanti lämnas för avtagbar protetik. Ingen garanti lämnas på reparationer av gamla arbeten, eller arbeten avsedda för temporär användning.

Har du bitit sönder bryggan, kronan, skalfasaden eller dina löständer? Tveka inte att kontakta oss, så hjälper vi dig så fort som möjligt. Vi har ett eget tandteknisk laboratorium i Stockholm för tillverkningen av nya kronor, bryggor, löständer eller skalfasader.

Inlägg

Tänder som är skadade kan lagas med inlägg istället för vanliga compositlagningar. Arbetet går till på följande sätt: eventuell karies avlägsnas, och tanden slipas till för att ge plats åt inläggsmaterialet. Du och din tandläkare bestämmer lämplig färg på tanden. Därefter tas ett avtryck som skickas till en tandtekniker.

Teknikern framställer en modell. På denna görs ett inlägg som till färg och form stämmer med övriga tanden. Om allt passar vid provningen hos tandläkaren, sätts inlägget fast med hjälp av ett tandcement.

Inlägg ersätts inte av det statliga ersättningssystemet. Man får dock tillgodogöra sig ersättningen som man skulle ha fått för en vanlig compositlagning och dra av den från kostnaden för inlägget.

Krona

Om en tand blivit så skadad att det inte går att laga den med en vanlig fyllning, kan man låta göra en krona. Proceduren för framställning av en tandkrona går till på samma sätt som när am framställer ett inlägg (se ovan).

Behandlingen kräver flera besök och du får en plastkrona som skydd under tiden. Om den skadade tanden har mist en stor del av tandkronan och är rotfylld, kan man fästa ett stift i roten. Kronan fäster man sedan på pelaren, det vill säga den övre delen av stiftet. Tandläkaren kan i vissa fall själv tillverka ett stift. Då görs det vanligen i ett kolfiberförstärkt material.

Kronor ersätts av försäkringskassan för de sex främre tänderna på varje sida i en käke (eller 12 främre tänderna i hela käken), saknas sexårstanden och tanden bakom finns och den har motbitning, ersätts även denna tand. Fyra av fem ytor måste vara skadade för tanden skall ersättas med krona enligt regelverket. Kosmetiska ingrepp får göras, men ersätts inte av Försäkringskassan.

Bro/Brygga

Om en eller flera tänder saknas, kan man ersätta dessa med en bro eller brygga. De närliggande tänderna används då som stöd och fäste för bryggan. Stödtänderna slipas till på liknande sätt som när man gör en krona. En tandtekniker framställer bron eller bryggan efter tandläkarens anvisningar. bryggan kan omfatta allt från 2 upp till 14 tänder, det vill säga en hel käke.

Fråga oss för mer information om vad som ersätts just i ditt fall.

Skötsel

Viktigt att man borstar tänderna noga två ggr dagligen mot fluortandkräm, samt att man använder olika hjälpmedel mellan tänderna. Vad gäller broar finns det särskilda mellanrumsborstar och speciell tandtråd för rengöring under bron. Alla slags ersättningar som cementeras fast samlar plack (bakteriebeläggningar) mer än naturliga tänder. Därför är en noggrann munhygien mycket viktig för att förebygga tandsjukdomar.

Garanti

2 års garanti gäller för all fast protetik.

illustration på tandbrygga

Delprotes / Partialprotes

När vi inom tandvården talar om tandproteser menar vi avtagbara tänder som är ersättning för en, flera eller alla tänder i en käke och som också kan ha en tandköttsliknande ersättning. Det finns avtagbara hela proteser eller delproteser. Om man behöver en delprotes för att fylla den tandlucka som har uppstått i käken kan protesen fästas med klamrar runt kvarvarande tänder eller med hjälp av andra mekaniska kopplingar. Är man helt tandlös i en käke får man en hel protes för hela käken. I överkäken täcker en sådan protes även gommen. Det finns också avtagbara hela proteser som kan knäppas fast över avkortade tänder eller på implantat, så kallade täckproteser. En protes tar ca 1-4 veckor att framställa, beroende på situationen.

Skötsel

Protesen måste sköljas mellan måltiderna, och borstas rent dagligen. Eftersom vanliga tandkrämer innehåller slipmedel som kan slita på plasttänderna rekommenderas tandborstning av protesen med diskmedel, eller speciella tandkrämer som oftast finns på apotek.

Garanti

Vi lämnar 1 års garanti på alla avtagbara proteser för permanent bruk. Garantin gäller tyvärr inte för proteser för tillfälligt bruk.