Reparativa behandlingar

En tand som går sönder eller angrips av karies kan man laga. Innan lagning tas oftast en eller flera röntgenbilder för att kunna dokumentera och bedöma ex. kariesangreppets omfattning.

Tandfyllningar

En tand som går sönder eller angrips av karies kan man laga. Innan lagning tas oftast en eller flera röntgenbilder för att kunna dokumentera och bedöma ex. kariesangreppets omfattning. Det finns olika material som tanden kan lagas med. Fråga gärna din tandläkare för mer info.

Idag är de vanligaste tandfyllningsmaterialen komposit, kompomerer – eller plast som de kallas, glasjonomer. Amalgam är numera förbjudet och har inte använts i vår mottagning sedan år 2001. Tandfyllningar kan också göras som fasta inlägg. Då används oftast porslin-keram eller guld. Inläggen ersätts inte direkt enligt regelverket.

Komposit -/plastfyllning

En kompositfyllning består av en plastmassa som innehåller små partiklar av kvarts eller glas. Fördelarna med en kompositfyllning är att materialet är tandfärgat och att det går att fästa direkt till tanden.

En kompositfyllning håller i ungefär 5-10 år och materialet fungerar bäst vid små lagningar. Nackdelar är att de är känsliga för påfrestningar som hårt tuggtryck och att de lätt samlar plack (bakteriebeläggningar). De missfärgas också lätt om du är rökare.

Glasjonomer

Glasjonomer är en typ av tandfyllningscement som innehåller fluor. Det är vanligt vid tandfyllningar på mjölktänder. Den främsta fördelen är förmågan att uppta och avge fluor, vilket kan förebygga karies (hål i tänderna). Det gör att materialet används även på vuxna vid små reparationer av fyllningar eller vid hög risk för nya hål. Nackdelar är ökad känslighet för vätska och begränsad hållfasthet.

Kompomerer

Kompomerer är ett nytt material och är egentligen en blandning av komposit och glasjonomer. Fördelarna är att det har god estetik och avger fluor. Nackdelen är att det har begränsad hållfasthet.

Kostnad

Kostnaden baseras på tandens lokalisering och antalet ytor som lagningen kommer att ersätta. Kindtänder kostar exempelvis mer än tänder längre fram i tandraden.

Läs våra priser för lagningar (åtgärderna 701-708) på vår prislista.