Snarkskena / Antiapnéskena

Snarkning är ett vanligt förekommande problem, men få vet att det finns hjälp att tillgå om besvären blir alltför accentuerade. Om snarkaren önskar behandling utförs först en utredning av en snarkspecialist som beslutar vilken behandlingsmetod som skall användas.

En av tandläkare använd metod är den så kallade snarkskenan el antiapnéskenan (AA-skena). Den fungerar så att underkäken och tungbasen flyttas fram. Detta skapar en förändrad relation mellan tandbågarna genom att underkäken låses i ett framskjutet läge vilket i många fall leder till minskad snarkning.

Orsaker

Snarkning kan bero på många olika saker. Här är några av de vanligaste:

 • Slapphet i svalget.
 • Alkoholkonsumtion.
 • Övervikt.
 • Smärtstillande medel.
 • Avslappnande mediciner som sömnmedel, lugnande medicin och antihistaminer mot allergier.
 • Överbett eller liten underkäke kan medföra att tungan lättare faller bakåt i svalget och täpper till förträngningar i näsan.
 • Stora näsmusslor.
 • Rökning.
 • Stress.
 • Trötthet.
 • Trång strupe.
 • För lite sömn.
 • Trångt svalg.
 • Djup sömn.

Hos barn beror snarkning ofta på stora mandlar eller polyper.

Tillvägagångssätt

vid misstanke om andningsuppehåll (apné) sänder tandläkaren remiss till ett sömnlabb för noggrannare utredning. Vi samarbetar med Aleris sömnlab (Fysiologlab). Vid konstaterad apné, påbörjas behandlingen hos oss med att framställa en AA-skena, som tar ca 2 veckor.

Skötsel

Tandborstning med tandkräm på morgonen. Förvaras torrt eller läggs i vatten under dagen.

Kontroller

Årsvisa kontroller. Beroende på dess effekt kan skenan behöva justeras.

Kostnad

Om ett väsentligt sömnapnésyndrom föreligger betalar du normala öppenvårdsavgifter som i dagsläget ligger på 200 kr per besök upp till frikort. Normalt tar det 3-4 besök. Resterande kostnad betalas av Landstinget. Vid snarkbesvär utan andningsuppehåll får man betala allting själv.

Vi använder oss av Somnodents specialframtagna AA-skena. Till skillnad från många AA-skenor, är denna skena justerbar för optimal komfort och behandlingsresultat!


Bild på rosa AA-skenor