Snarkskena / Antiapnéskena

Snarkning är ett vanligt förekommande problem, men få vet att det finns hjälp att tillgå om besvären blir alltför accentuerade.

Snarkskenor och Antiapnéskenor: Ljudlös Natt med Avancerad Tandvård

Snarkning utgör ett vanligt problem som stör många människors nattsömn. Lyckligtvis finns det effektiva lösningar tillgängliga. Om du upplever stora besvär, kan du söka behandling efter en noggrann utredning av en snarkspecialist, som bestämmer den mest lämpliga behandlingsmetoden för dig.

En populär metod som tandläkare ofta rekommenderar är användningen av snarkskenan eller antiapnéskenan (AA-skena). Denna skena fungerar genom att flytta fram underkäken och tungbasen. Således skapar den en förändrad relation mellan tandbågarna genom att låsa underkäken i ett framskjutet läge, vilket ofta minskar snarkningen avsevärt.

Orsaker

Snarkning kan bero på många olika saker. Här är några av de vanligaste:

 • Slapphet i svalget.
 • Alkoholkonsumtion.
 • Övervikt.
 • Smärtstillande medel.
 • Avslappnande mediciner som sömnmedel, lugnande medicin och antihistaminer mot allergier.
 • Överbett eller liten underkäke kan medföra att tungan lättare faller bakåt i svalget och täpper till förträngningar i näsan.
 • Stora näsmusslor.
 • Rökning.
 • Stress.
 • Trötthet.
 • Trång strupe.
 • För lite sömn.
 • Trångt svalg.
 • Djup sömn.

Hos barn beror snarkning ofta på stora mandlar eller polyper.

Tillvägagångssätt för en snarkskena i Stockholm

vid misstanke om andningsuppehåll (apné) sänder tandläkaren remiss till ett sömnlabb för noggrannare utredning. Vi samarbetar med Aleris sömnlab (Fysiologlab). Vid konstaterad apné, påbörjas behandlingen hos oss med att framställa en snarkskena/ AA-skena, som tar ca 2 veckor.

Skötsel

Skötseln av din skena är enkel. Borsta den med tandkräm på morgonen och förvara den torrt eller lägg den i vatten under dagen. Dessutom krävs årsvisa kontroller för att säkerställa att skenan fortsätter att fungera effektivt. Beroende på dess effektivitet kan justeringar bli nödvändiga.

Kontroller

Det behövs årsvisa kontroller för att säkerställa att skenan fortsätter att fungera effektivt. Beroende på dess effektivitet kan justeringar bli nödvändiga.

Kostnad

Kostnaden för behandlingen varierar beroende på om ett väsentligt sömnapnésyndrom föreligger eller inte. Vid bekräftat apnésyndrom betalar du endast de normala öppenvårdsavgifterna, och Landstinget täcker resterande kostnad. Vid enbart snarkbesvär utan andningsuppehåll, betalar patienten hela kostnaden själv.

Vi använder oss av SomnoMeds specialframtagna AA-skena. Till skillnad från många AA-skenor, är denna skena justerbar för optimal komfort och behandlingsresultat!

Snarskena snarkskena apotek snarkskena bäst i test