Tandvårdsrädsla

Tips till dig som har tandvårdsrädsla

  1. Berätta för din tandläkare / tandhygienist att du är rädd.
  2. Ring gärna innan och be tandläkaren avsätta extra tid.
  3. Be om korta pauser för att andas under behandlingen.
  4. Var noggran med att det inte ska göra ont.
  5. Ta med en vän som stöd.
  6. Be om lugnande medel innan behandling om du är extrem rädd.