Kirurgisk behandling

All kirurgisk behandling utförs i våra lokaler. En stor fördel är att du slipper springa runt till olika vårdgivare med långa väntetider.

Kirurgiska behandlingar

Samtliga nedan beskrivna åtgärderna sker under lokalbedövning. Ibland behöver man ta antibiotika före och efter ingreppet för att minska på infektionsrisken och eventuella komplikationer. Ofta ger vi dig också värktablett i förebyggande syfte inför behandlingen. Är du orolig inför ingreppet, kan våra duktiga tandläkare erbjuda dig lugnande medicin. Du blir väl omhändertagen före, under och efter ingreppet!

All kirurgisk behandling utförs i våra lokaler. En stor fördel är att du slipper springa runt till olika vårdgivare med långa väntetider. En annan fördel är att vi därmed har full kontroll på hela behandlingskedjan och kontroll över andra viktiga frågor som rör garantier, materialval, ersättningsomgång, etc.

Operation av visdomständer

Visdomständer, även kända som tredje molarer, är de sista tänderna som normalt kommer fram i munnen, oftast under tidig vuxen ålder. För många människor kan visdomständer orsaka en mängd problem på grund av bristande utrymme i käken eller oregelbunden tillväxt. I sådana fall kan operation av visdomständer vara nödvändig för att åtgärda dessa problem.

Läs mer

Operation vid tandlossning

Vid tandlossning som inte svarar på traditionell behandling i form av tandstenskrapning, kan tandköttet opereras. Detta görs genom att tandköttet i området fälls upp, vi tar bort infektiös vävnad och gör en noggrann mekanisk och kemisk rengöring av rotytorna.

Rotspetsoperation (amputation)

Rotfyllda tänder kan pga olika orsaker uppvisa s.k. inflammation vid rotspetsen. I första hand görs då rotfyllningen om. Om inflammation kvarstår, eller om det tekniskt inte går att göra rotfyllningen på nytt, kan rotspetsen tillsammans med inflammationen operas bort. Slutligen täpps roten igen med en tät fyllning som verkar framtida läckage.

Implantatoperation (fixturinstallation)

Då en eller flera tänder saknas och granntänderna om luckan är friska och intakta, eller då du saknar alla tänderna i käken, kan man istället för konventionell bro och protesterapi utföra implantat. Den kirurgiska delen föregås alltid av en noggrann hälsoutredning, klinisk undersökning och röntgenutredning och för att utföra en optimal och säker behandling. Läs mer på avsnittet om tandimplantat.

visdomständer