Tandställning i överkäke med Inman Aligner

Tandställning i överkäke med Inman Aligner

Fall: 21 årig man kommer på konsultation. Stör sig på sina framtänder i överkäken.Vill gärna ha rakare och mer symmetriska tänder i överkäken. Detta fall har behandlats med den avtagbara tandställningen Inman Aligner för överkäken på några månader.

Behandlingen utförd av: tdl Golestani på Tandea Skärholmen.


Nya tänder med tandkronor och tandbroar

tandimplantat-sodermalm

Härligt patientfall på där patient fått tillbaka ett vacker leende.

48-årig kvinna kommer på undersökning. Vill ha tillbaka ett snyggt leende som hon haft tidigare i livet.

Behandling utförd av: tdl Golestani på Tandea Skärholmen.


Full bettrehabilitering med hjälp av porslinsbroar och porslinskronor

Full bettrehabilitering med hjälp av porslinsbroar och porslinskronor

Allmänt: medelålders kvinna. Besväras över nedsatt tuggförmåga. Önskar dessutom få bättre utseende. Underbett. Utförd behandling: full bettrehabilitering och återställning av bettet med kronor och broar i Zirkoniaporslin, framställda av Tandea Lab- vårt interna lab. Utförd av: tdl Ban Yousif, Tandea Skogås.


Porslinsfasader på två sidotänder (lateraler) i överkäken

porslinsfasader

Allmänt: medelålders kvinna som ville ha fasader sidotänderna i överkäken (tänderna 12,22). Hon har sedan tidigare porslinsfasader på centralerna (framtänderna)Undersökning visar att dessa två tänder har emaljfrakturer på skäret. Utförd behandling: två stycken porslinsfasader framställdes och cementerades fast. En nöjd och glad patient. Behandlingen utfördes av tandläkare Ban Yousif, Tandea Skogås.


Porslinskronor i överkäksfronten

Porslinskronor i överkäksfrontenAllmänt: Medelålders kvinna som länge velat ha ett snyggare leende. Hennes framtänder var triangulära i formen och hade lagats väldigt många gånger. Patienten önskade även att få en glugg mellan framtänderna. Utförd behandling: efter att porslinskronor gjorts på framtänderna blev patienten nöjd och känner sig säker med sitt leende igen. Utfört av tandläkare Kevin Mohseni, Skogås.


Tandburenbro i metallkeramik

Allmänt: 50-årig man som tidigare sökt hos annan vårdgivare för chipp-off fraktur på ök-bro, som i sin tur lappats och lagats utan framgång. Söker sig till oss och vill ha hjälp med sin ök-bro. Utförd behandling: en metallkeramisk bro i högerfront i överkäken. Behandling utförd av: Dr Golestani, Tandea Skärholmen

Saeed-F2


Tandburen bro i helporslin

Allmänt: 45-årig man med tandlucka i underkäken som söker sig till oss. Vill ha hjälp att ersätta luckan i underkäken. Utförd behandling: porslinsbro från hörntand till hörntand. Utförd av: Dr Golestani, Tandea Skärholmen

Saeed-F1


Tandkronor i porslin

tandkronor i porslin

Allmänt: En medelåldersman med tänder lappade och lagade med plast, som är missfärgade. Tandsten och tandlossning i underkäksfronten. Utförd behandling: porslinskronor i överkäken och porslinsbro i underkäken. Utförd av: tandläkare Kevin Mohseni, Tandea Skogås (hösten 2014).


Hel tandbro i underkäke, tandkronor och tandprotes i överkäke

Hel tandbro i underkäke, tandkronor och tandprotes i överkäke

Allmänt: 84 årig kvinna med nedsatt tuggfunktionen. Diagnoser: trasiga tänder i underkäksfronten, tandlossning och karies i överkäkens sidoområden. Utförd behandling: tandutradagning av dåliga tänder i överkäkens sidoområden. metallkeramiska kronor i överkäksfronten, och en helbro i keramik i underkäken. Utförd av: tandläkare Bewar Asa på Tandea Skärholmen (Hösten 2014)


Helbro i metallkeramik

hannes fall3

Allmänt: 75- årig man, fullt frisk. Söker oss för att ena framtanden lossnar frekvent, Är dessutom missnöjd med tändernas utseénde, och önskar få hjälp i form av en hållbar konstruktion. Diagnoser: framtanden visade sig ha en rotfraktur, och tanden avlägsnades senare. Delvis tandlös i fronten efter tandutdragning och på höger sida bakom hörtanden. Utförd behandling: helbro i metallkeramig, samt en bettskena. Utförd av: tandläkre Hanne Sliwo (våren 2014)


 Helimplantat i över- och underkäken

Hannes fall2

Allmänt: 51 årig kvinna med eftersatt tandhälsa. Är missnöjd med nuvarande utseénde och har dessutom tuggsvårigheter. Önskar få nya fasta tänder med kvalitét. Diagnoser: tandlöshet, generell tandlossning, karies, m.fl. Utförd terapi: utdragning av alla tänder i både över- och underkäken, och sedan implantat i hela munnen. Utförd av: tandläkare Hanne Sliwo (våren 2014)


Porslinskronor i både över- och underkäke

Hannes fall1

Allmänt: 46 årig man, som tidigare har arbetat i en miljö med byggdam. Gnisslar också tänder. Diagnoser: omfattande tandslitage, med skjunket bett till följd. Utförd behandling: porslinskronor i både över och underkäke, och slutligen en bettskena. Notera den nya betthöjden! Utförd av: tandläkare Hanne Sliwo (våren 2014)


Full tandbro i överkäke och en delbro i underkäken

Kevins fall1

Allmänt: 66 årig patient, som tidigare rökt, och levt stressigt. Klagar på tuggsvårigheter. Diagnoser: tidigare historia av tandlossning, tandlöshet (delvis), m.fl. Utförd behandling: fullbro i överkäken och delbro i underkäken. Behandlad av: tandläkare Kevin mohseni i Skogås (sommaren 2014)


Tandbro i överkäken i metallkeramik

Tandbro i överkäken

Allmänt: 53 årig kvinna, som inte är nöjd med framtändernas utseende.Diagnoser: karies och tandlossning Behandling: behandling för grundsjukdomarna, och sedan en fullbro i överkäken i metallkeramik.Utförd av: tdl Dani Charro, Norsborg (sommaren 2014)


Porslinsbro(i Zirkonium) i underkäken

porslinsbro uk front

En 40 årig man som störde sig på att tänderna i underkäken hade rört sig utåt.

Diagnos: tandlossning i framtänderna i underkäken.

Behandling: fyra framtänder drogs ut i underkäken, och ersattes med bro/brygga i Zirkonium (helporslin). Zirkonium är ett material, som förekommer i naturen. Förutom att det är ett biologisk material, är det också väldigt starkt och ger en naturlig lyster och glans. Lämplig för högestetiska fall. Fallet utfördes (våren 2014) av tandläkare Alexander Vidana, Skogås


Trångställning I överkäken- behandling med tandställning Inman Eligner

inman1

Diagnos:utrymmesbrist/trångställning i överkäksfronten. Behandling: utrymme skapades först med hjälp av expansion och sedan användes en Inman Aligner för att räta upp tänderna. Förvandlingen slutfördes med blekning och compositefyllningsterapi och denna unga man var förtjust över resultatet.

Compositfasader i fronten

comp fas1

En medelålders man, som störde sig på att tänderna är missfärgade och ojämna. Diagnos: ojämna tänder och retarderad tandkött. Behandling: tänderna försattes med senaste tekniken i form av prefabricerade compositfasader. Fördelen med dessa fasader är att de är mycket billigare än traditionella porslinsfasader, och att man inte behöver slipa ner de egna tänderna. Fallet utfördes (2013) av tandläkare Delir Sharifian i Skärholmen.

Lagning med composit framtänder

vic2

Allmänt: en 22 åring som besväras över mellanrummet mellan sidotänder och framtänder. Diagnos: diastema (mellanrum). Behandling: compositlagningar på framtänder för förslutning. Behandlare: tandläkare Victor Portillo (2013)


Lagning med compist framtand

del3

1 åring som slagit sönder vänster framtand. Tillsånd: trauma. Behandling: compositlagning. Utförd av: tandläkare Delir Sharifan (2013).


Implantatbroar i överkäke och underkäke

Tandimplantat stockholm

Allmänt: Äldre man som är helt tandlös både över och underkäke. Har sedan tidigare haft helproteser, som han inte trivs med. Önskar få fasta tänder. Diagnos: full tandlöshet. Utförd behandling: sex implantatskruvar i överkäke, och sex implantatskruvar i underkäke inopererades. Sedan lämnade vi ut två implantatbroar, med porslin i överkäkfronten. Behandlare: Hanne Sliwo, tdl (2013).


Omgörning av bro i överkäksfronten

omgäörning av bro

Allmänt: Medelålders kvinna, som söker oss för behandling. Patienten missnöjd med bron i fronten som är gjord i utlandet. Undersökning visar dessutom karies under bron. Diagnos: karies under bron. Utförd behandling: omgörning av bron i fronten. Nya bron i zirkoniaporslin (metallfri). Behandlare: Hanne Sliwo, tdl (2013).


Implantat hel överkäke

implantat

Medelåldersman, tidigare rökare. För övrigt frisk.

Diagnos: tandlossning i överkäken, och delvisis underkäken. Utförd behandling: tandutdragning av samtliga tänder i överkäken, behandling för tandlossningssjukdomen och slutligen implantatbehandling i överkäken. Dessutom blev patienten helt rökfri till följd av behandlingen, något som förbättrar prognosen för både nya och befintliga tänder avsevärt. Behandlare: Hanne Sliwo, tdl.


Porslinsonlay på kindtand

porslinonlay

Amalgam på sista kindtanden ersatt med porslinsfyllning (onlay)


Porslinsfasader i överkäksfronten

porslinsfasader stockholm

Medelålders kvinna som önskar få finare leende. Diagnos: Tänderna i överkäken är glesställda och ojämna. Utförd behandling: De sex framtänderna (hörntand-hörntand) bekläds med tunna fasader av porslin. Notera harmonin så erhålls efter lite justering färg, form och storlek på de nya tänderna. Behandlare: Hanne Sliwo, tdl


Metallkeramisk bro

frontbro

Medelålders man. Diagnos: utslagna framtänder i överkäken. Utförd terapi: bro i överkäksfronten med metallbundet porslin.


Porslinsonlay

kompositlagning

Amalgamfyllning på sexårstanden ersätt med porslinsfyllning, s.k porslinsonlay


 Tandblekning

blekning


 Behandling med Stylage fillers

fall1

pat 2

pat3