fbpx
Loading...

Dra ut visdomstand

Visdomständer är de sista tänderna som bryter fram i munnen, ofta under sen tonår eller tidig vuxen ålder. I vissa fall bryter de fram helt utan problem, men för många kan de orsaka smärta, infektioner och andra tandrelaterade problem på grund av platsbrist i munnen. Du kan därför behöva ta bort en visdomstand för att förhindra framtida komplikationer och upprätthålla god oral hälsa.

När du kan behöva dra ut en visdomstand

Att dra ut en visdomstand kan bli nödvändigt av flera anledningar, där de vanligaste inkluderar:

Trångboddhet: När det inte finns tillräckligt med utrymme i käken för att visdomständerna ska kunna bryta fram på ett korrekt sätt. Detta kan leda till att andra tänder börjar trängas eller skadas.

Infektioner: Om en del av tanden har brutit igenom tandköttet kan det skapa en ficka där bakterier kan samlas vilket kan göra ont och skapa obehag.

Svårigheter att hålla rent: Visdomständer som inte har kommit upp helt eller som ligger på ett svåråtkomligt ställe i munnen kan vara svåra att borsta och använda tandtråd på. Detta ökar risken för karies och tandköttssjukdomar.

Cystor eller tumörer: Även om det är sällsynt, kan visdomständer vara associerade med utvecklingen av cystor eller tumörer i käkbenet, vilket kan leda till skador på käkbenet och omgivande tänder.

Svårigheter att gapa ordentligt: Ibland kan visdomständer orsaka smärta eller obehag som gör det svårt att gapa fullt ut. Detta kan begränsa din förmåga att tala, äta och utföra daglig munhygien.

Om du upplever smärta, svullnad, eller har svårt att gapa ordentligt och andra obehag relaterade till dina visdomständer bör du kontakta din tandläkare och boka tid för en konsultation.

man med tandvärk från visdomstand

Så går det till när du ska ta bort en visdomstand

Att dra ut en visdomstand är en ganska vanlig behandling inom tandvård som utförs när en visdomstand orsakar problem eller är i riskzonen att göra det. Här är en översikt över processen för att dra ut en visdomstand:

Förberedelse och bedömning

Tandläkaren eller tandkirurgen kommer att göra en grundlig undersökning av din mun och ta röntgenbilder för att bedöma visdomstandens position och hälsa. Baserat på undersökningen beslutas det om tanden ska tas bort och hur. Om tanden är svår att ta bort kan du behöva remitteras till en specialist, en oral kirurg.

Lokalbedövning

Innan ingreppet börjar kommer området runt visdomstanden att bedövas med lokalbedövning för att minska smärta och obehag. I vissa fall, särskilt om ingreppet är komplicerat eller om patienten är mycket orolig, kan sedering eller allmän anestesi användas.

Tandutdragning

När området är helt bedövat kommer tandläkaren eller kirurgen att använda specialverktyg för att försiktigt vicka tanden fram och tillbaka tills den lossnar och kan tas ut. Om tanden är svåråtkomlig kan det behövas ett snitt i tandköttet, och ibland kan tanden behöva delas i mindre bitar för att tas ut lättare.

Efter att tanden har tagits bort rengörs området noggrant för att ta bort eventuella delar av tanden som kan orsaka infektion.

Efter visdomstanden har tagits bort

Efter visdomstanden har tagit bort kontrolleras blödning och en gasbinda placeras över det tomma tandhålet. Du får även instruktioner om hur du ska ta hand om området där tanden har suttit, vad du får äta och dricka, samt hur du hanterar eventuell smärta eller svullnad.

Efter utdragningen är det viktigt att vila och undvika fysisk ansträngning under de första dagarna. Om du upplever smärta går det bra att använda dig av receptfria värktabletter.

Varje persons erfarenhet av att ta bort en visdomstand kan variera beroende på tandens position och eventuella komplikationer. Det är viktigt att följa tandvårdspersonalens anvisningar noga för att säkerställa en så smidig återhämtning som möjligt.

Håll rent

Efter visdomstanden har tagits bort är det viktigt att hålla området rent. Se till att borsta dina tänder två gånger om dagen men undvik området där visdomstanden har suttit. Om du upplever svullnad och komplikationer bör du kontakta din tandläkare för en konsultation.

verktyg för utdragning av visdomstand

Operation av visdomstand

I vissa fall kan man behöva operera bort en visdomstand, särskilt om tanden är inbäddad i käkbenet eller ligger i en komplicerad position som gör den svåråtkomlig. Denna typ av ingrepp innebär ofta att man måste göra ett snitt i tandköttet för att exponera både tanden och det omgivande benet.

För att göra operationen så skonsam som möjligt kan patienten få lugnande medel eller sövas helt. Det är mycket viktigt att ta väl hand om sig själv efter operationen för att läkningen ska gå bra och för att undvika problem. Patienten kommer att få detaljerade instruktioner för att hålla området rent, lindra smärta och minska svullnad under de kommande dagarna.

Boka tid för att ta bort en visdomstand hos Tandea

Om du upplever problem med en visdomstand eller vill diskutera dina alternativ för extraktion, är du välkommen att boka tid hos någon av våra 8 kliniker i Stockholm. Vi på Tandea är här för att ge dig den vård och det stöd du behöver för att upprätthålla en god oral hälsa. Kontakta oss för att hitta en tid och klinik som passar just dig.

Vanliga frågor om visdomständer

Efter du har dragit ut en visdomstand bör du vänta minst två timmar innan du äter eller dricker något. Detta ger tid för bedövningen att släppa, så att du kan undvika att oavsiktligt bita dig i kinden eller tungan.

En inbäddad visdomstand är en tand som inte har kunnat bryta igenom tandköttet helt på grund av brist på utrymme eller felaktig vinkel. Dessa tänder kan orsaka smärta, infektion och andra komplikationer och behöver ofta tas bort kirurgiskt.

Under de första dagarna efter ingreppet rekommenderas det att äta mjuk mat och undvika het, kryddig, och krispig mat som kan irritera området.

Återhämtningstiden varierar från person till person, men de flesta börjar känna sig bättre inom några dagar. Fullständig läkning av tandköttet kan dock ta upp till två veckor.

Med moderna bedövningsmetoder minimeras smärtan under själva ingreppet. Efteråt kan det uppstå viss smärta och obehag, men detta kan oftast hanteras med receptfria smärtstillande medel.

Ett tecken på att visdomständerna kan behöva tas bort inkluderar smärta, infektion, trångboddhet, svårigheter att hålla rent, och svårt att gapa ordentligt. En detaljerad undersökning och röntgen av din tandläkare kan fastställa om en visdomstand behöver tas bort.

Till toppen