Välkommen till en spännande och kostnadsfri helgföreläsning i Traumatologi med Specialisttandläkare Ali Saleh!

Dentala trauman – hur ska man tänka egentligen?

Under föreläsningen kommer kliniska fall att varvas med en teoretisk bakgrund och givande diskussioner. Möjlighet att prova på de senaste produkterna inom endodonti från Sendoline och DAB-dental kommer att ges på plats.

Föreläsningen kommer att behandla:
• Bakgrund till trauma och epidemiologi
• Traumaskador: Hårdvävnadsskador och Luxationsskador
• Behandling av traumaskador
• Potentiella komplikationer efter trauma – vad ska man tänka på?
• Uppföljning efter trauma

Föreläsarpresentation: Ali Saleh, Specialisttandläkare i Endodonti arbetar till vardags på Tandea Specialistklinik Södermalm i Stockholm och i Hamar, Norge. Tandläkarexamen från Karolinska Institutet, 2013. Arbetade därefter med allmäntandvård i bland annat Folktandvården i Stockholm. Undervisat i endodonti på tandläkarutbildningen i Huddinge och bedrivit forskning på endodontiska behandlingskomplikationer på Karolinska Institutet. Masterexamen i Odontologi 2017. Specialiseringstjänstgöring i endodonti på Odontologiska Institutionen i Jönköping. Specialistexamen i Endodonti 2020. Medlem i Svenska Endodontiföreningen och European Society of Endodontology.

Tid: 14 november 2020 kl 13.00-16.00
Plats: DAB showroom, Nybrogatan 69, Östermalm, Stockholm

Lättare förtäring erbjuds.

P.g.a. covid 19 är antalet deltagare begränsat till max 25 stycken. Först till kvarn gäller. Varmt välkomna!

Arrangörer: Tandea Specialistklinik Södermalm, DAB-dental och Sendoline.

Anmäl dig här:

    *Ja