Tandpressning

Att gnissla tänder eller pressa ihop käkarna hårt kan ge en rad besvär, till exempel huvudvärk. Tänderna slits också snabbare.

Pressa tänder / gnissla tänder (tandgnissling)

Att gnissla tänder eller pressa ihop käkarna hårt kan ge en rad besvär, till exempel huvudvärk. Tänderna slits också snabbare. Kontakta din tandläkare eller vårdcentral om du har ont i käkar och tänder, svårt att gapa eller återkommande huvudvärk. Tandgnissling – att man gnider tänderna mot varandra – förekommer mest på natten, särskilt under övergången från djup till ytlig sömn. Man tror att sömnstörningar kan vara en orsak till nattlig tandgnissling och tandpressning. Tandpressning – att man biter ihop hårt – förekommer både nattetid och dagtid. När man pressar tänder på dagen beror det oftast på stress. Barn gnisslar ofta tänder, framför allt i åldern fem till sju år. Det låter ofta högt och dramatiskt, men man tror att tandgnisslingen fyller någon sorts funktion när barnet får nya tänder och käkarna växer till. Oftast upphör tandgnisslingen när barnet har fått sina nya tänder.

Symtom

Om du enbart gnisslar tänder märks det mest genom att tänderna slits snabbare än normalt. Din tandläkare kan se på tändernas ytor om du gnisslar tänder. Tandpressning ger ofta större besvär och tydligare symtom än tandgnissling. När du pressar samman käkarna hårt och länge överbelastas de. Vanliga besvär kan vara:

 • knäppningar från käkleden
 • värk i käkmusklerna på ena eller båda sidorna
 • svårigheter att gapa stort
 • diffus värk i en eller flera tänder, ofta från olika ställen
 • huvudvärk redan på morgonen, vanligen från panna och tinningar
 • värk i nacke och axlar
 • ömhet i käklederna

Egenvård

Stress är oftast förklaringen till varför man pressar tänder på dagen. Stress kan också störa vår sömn och alltså indirekt bidra till att man gnisslar eller pressar tänder på natten. Att minska stressen i vardagen är därför en effektiv åtgärd för att minska tandgnissling och tandpressning. Försök att ta reda på vilka situationer som är stressande för dig och vad du kan göra för att förändra dem.

Sök vård

Ta kontakt med din tandläkare

 • om du ofta har huvudvärk, särskilt på morgonen.
 • om du har diffusa smärtor i käkar och tänder.
 • om du har svårt att gapa.

Undersökning

Tandläkaren undersöker tänderna, tittar på slitytor och hur tänderna har kontakt med varandra när du biter ihop. Käkmuskler, käkleder och förmågan att gapa kontrolleras också, liksom tungan och slemhinnorna i munnen.

Behandling

Det finns olika behandlingar som minskar besvären från tandgnissling eller tandpressning. Bettskena som fästs på tänderna i överkäken. Den används nattetid och skyddar tänderna mot slitage och belastningsskador.

 • Genom att justera bettet så att du inte biter snett kan tandläkaren minska risken för belastningsskador. Justeringen sker genom en försiktig slipning av tandytan. Ofta är det en gammal sliten fyllning som behöver jämnas till.
 • Rörelseträning av ansiktets muskler två till tre gånger per dag har god effekt. Din tandläkare visar dig hur du ska göra.
 • Sjukgymnastik vid värk från nacke och axlar.
 • Akupunktur mot smärta.
 • Vid kraftigare värk kan inflammationsdämpande läkemedel behövas.

Behandling med bettskena ger inte några biverkningar. När du börjar använda skena kan det spänna i tänderna. Du kan också känna dig torr i munnen eller ha ovanligt mycket saliv. Besvären är tillfälliga och brukar gå över inom ett par veckor. En försiktig bettjustering är inte skadlig för tänderna. Belastningsskador från pressning och gnissling kan däremot vara det.