Regelverk Tandvård

Alla vuxna i Sverige har rätt till allmänt tandvårdsstöd som består av två delar. Dels ett allmänt tandvårdsbidrag och dels ett skydd mot höga kostnader.

Tandvårdsstödet omfattar alla

Lite kort information om regelverket för tandvården i Sverige. Alla vuxna i Sverige har rätt till allmänt tandvårdsstöd som består av två delar. Dels ett allmänt tandvårdsbidrag, som i första hand är tänkt att användas för undersökningar och förebyggande vård och dels ett skydd mot höga kostnader. Det finns även ett särskilt tandvårdsstöd som du kan ha rätt till om du har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg eller lider av vissa sjukdomar.

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)

det allmänna tandvårdsbidraget är 150 kr eller 300 kr per år. ATB är inte ett bidrag du får i handen, utan ett tillgodohavande hos Försäkringskassan som du kan använda till all sorts tandvård, även Frisktandvård.

  • Är du 24–29 år, får du tandvårdsbidrag 600 kr per år.
  • Är du 30–74 år, får du tandvårdsbidrag 300kr per år.
  • Är du +75 år, får du tandvårdsbidrag 600 kr per år.

Du får tillgång till ett nytt ATB varje år. Varje ATB kan bara utnyttjas under två år. Det innebär att du som mest kan ha två ATB innestående.

Högkostnadsskydd

högkostnadsskyddet innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. Försäkringskassan betalar ersättning för resten direkt till din tandläkare.
Du får 50 procent rabatt på kostnader över 3 000 kronor och 85 procent rabatt på kostnader över 15 000 beräknat på referenspris.

Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

den 1 januari 2013 infördes ett särskilt tandvårdsbidrag. Det är ett bidrag för dig som har en sjukdom eller funktionshinder som medför en risk för att din tandhälsa försämras.
Bidraget om 600 kronor per halvår kan användas till exempelvis undersökning och tandrengörning (även Frisktandvård). Vilka som har rätt till STB finns fastställt i lag. Om du tror att du är berättigad till STB ska du prata med din behandlare.

Speciella förmåner för vissa grupper

för vissa grupper gäller förmånligare regler. Det gäller främst människor som har stort behov av stöd och omsorg från kommunen och de som behöver tandvård i samband med en sjukdomsbehandling.
Från den 1 januari 2013 införs ett stöd som riktar sig till personer med stora tandvårdsbehov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Vilka som har rätt till detta stöd är fastställt i lag och föreskrifter. Dessa personer kan få stödet kan få tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift.

Barn och ungdomar har fri tandvård

barn och ungdomar upp till 23 års påverkas inte av reformen. Även i fortsättningen har de fri tandvård. Det gäller även vid specialisttandvård. Från och med den 1 januari det år du fyller 24 år omfattas du av det nya tandvårdsstödet.