Att munhälsan direkt påverkar resten av kroppen och den allmänna hälsan är relativt välkänt. Vi har tidigare skrivit om att tandlossning förvärrar infektioner i kroppen såsom Covid-19. Du kan läsa mer om det här. Tandläkartidningen skriver om en ny studie från Qatar som nu styrker detta. Det visade sig i studien att tandlossning associeras med ett allvarligt förlopp av covidinfektion för sjukhusinlagda covidpatienter.

I studien jämförde man, med hjälp av data från hälsoregister i Qatar, covidpatienter som haft ett allvarligt förlopp och svåra komplikationer med de som inte haft allvarligare komplikationer. Det visade sig att risken för ett allvarligt förlopp var högre för patienter med tandlossning jämfört med de utan. Risken att dö var nio gånger högre för de med tandlossning. Risken för intensivvård var 3.5 gånger högre och för vård i respirator 4,5 gånger högre.

Tandlossning har visat sig kunna leda till en låggradig systemisk inflammation i kroppen med påverkan på den generella allmänna hälsan. Genom regelbunden och framgångsrik vård av tandlossning kan man sänka nivån av inflamationsmarkörer i blodet. Författarna till studien anser därför att behandling av tandlossning eventuellt skulle kunna bli en viktig del av omhändertagandet av covidpatienter.

Kan man besöka sin tandläkare under pandemin?

Alla får själva avgöra vad som känns okej i dessa tider. Vi vill dock poängtera vikten av att ta hand om sina tänder och hälsa framförallt nu då det kan vara avgörande och påverka hur din kropp hanterar en eventuell covidinfektion.

Svensk tandvård har hanterat pandemin bra och man har inte sett någon större smittspridning inom tandvården. Mycket tack vare vår höga hygiennivå samt erfarenhet och kunskap av att jobba smittförebyggande. På sidan svenskt kvalitetsindex kan man läsa att tandvården detta år har ett nöjdhetsindex på 81,1 vilket är ett historiskt högt resultat. En stor del av förbättringen går att spåra till just en uppskattad hantering av pandemin. Svenskt kvalitetsindex konstaterar att tandvården har klarat utmaningen som pandemin inneburit bäst av alla de branscher de mätt. Där 9 av 10 kunder tycker att branschen i stort samt den klinik de besökt har hanterat effekterna av pandemin mycket bra. Vi är mycket glada för de fina resultaten då vi värderar att våra patienter ska kunna besöka oss på ett tryggt sätt, trots pandemin, mycket högt.

Med det sagt, ta väl hand om dina tänder, även i pandemitider. Hör av dig till oss om du har speciella önskemål så hjälper vi dig mer än gärna att göra besöket så tryggt och bekvämt som möjligt.