En person med missfärgade eller saknade framtänder har svårare att få jobb än en person med ett intakt, rent och vitt leende.

En studie har gjorts i Brasilien där man redigerat tändernas utseende på foton på en ung man och en ung kvinna.  Man har visat de redigerade fotona på mannen och kvinnan för 100 rekryterare på olika stora företag runtom i landet. Rekryterarna har fått bedöma, endast efter att ha tittat på fotot, om mannen och kvinnan är lämpliga för anställning. Antingen visades foton upp med rena, intakta tänder eller så visades foton då tänderna var missfärgade och en eller flera tänder saknades. När foton där man redigerat bort en eller flera framtänder visades bedömdes den unga mannen och kvinnan vara ointelligenta, opålitliga, psykiskt ostabila och dåliga ledare.

Vad de kom fram till i studien är att tandstatus påverkar i stor grad hur vi bedömer en människas personlighet, kompetens och egenskaper.

På Tandea vill vi inte att någon ska dömas för bristande tandstatus. Friska, intakta tänder bör vara en självklarhet då det påverkar vår livskvalitet i så stor grad. Avsaknad av tänder kan leda till svårigheter att äta, tala samt påverka oss negativt i sociala situationer. Vi märker ofta att de patienter som kommer till oss som har försummat sina tänder och munhälsa under en tid, känner en skam. Vi förstår känslan, men det är viktigt att aldrig låta skam, rädsla eller någon annan obekväm känsla hindra dig från att gå till tandläkaren. Vi är här för er skull och tillsammans med er reparerar, förebygger och skapar vi friska vackra leenden.

-Våga visa tänderna.