Tandlossning kan leda till ökade sjukdomssymptom och överdödlighet för covid-19 drabbade berättar Björn Klinge, professor i parodontologi, i programmet Malou efter tio. De bakterier som finns vid tandlossning kan förvärra lungsjukdomar och covid-19 angriper som vi vet framförallt luftvägar och lungor.

Hur påverkar tandlossning covid-19?

Tandlossning är en kronisk sjukdom och beror på många orsaker, bla. ärftlighet, rökning, tandpressning, allmänsjukdomar, bristfällig rengöring runt tänderna mfl. Sjukdomen börjar med infektion i tandköttet. När kroppen försvarar sig mot infektionen uppstår en inflammation, gingivit som vi kallar det. Gör man inte rent och får bort bakterierna påbörjar de en långsam nedbrytning av vävnad och ben runt tänderna. Detta leder i slutändan till att tänderna blir lösa och man tappar de. Du kan läsa mer om tandlossning här. Inflammationsämnen, från munnen, läcker även ut till blodbanan vilket förvärrar om du har en pågående infektion i kroppen.

Hur minskar vi risken att drabbas?

Efter 50 års åldern har nästan hälften av oss tecken på tandlossningssjukdom, eller parodontit som vi kallar det. Det är en tyst sjukdom som ofta inte märks av förrän det börjar bli försent. Du kan därför lida av tandlossning utan att veta om det. Tänderna blir lösa och lossnar oftast efter att sjukdomen varit aktiv i flera, flera år. Genom regelbundna kontroller hos din tandhygienist kan du upptäcka, förebygga och och oftast hålla tandlossningssjukdomen under kontroll. Noggrann daglig rengöring av tänderna, tandborstning morgon och kväll samt tandtråd eller motsvarande dagligen, minskar risken för bakterier att få fäste i munnen. I vissa fall svarar tyvärr inte sjukdomen på behandlingen, trots intesiva insatser i form av rengöring. Då krävs det andra insatser i form av kirurgi, som man hoppas få sjukdomen stanna av.

För att minska risken att få infektioner, som covid-19, ska du i första hand undvika all kontakt med viruset. Behöver du röra dig bland folk ska du hålla dig på ordentligt avstånd. Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten. Detta för att du kan ha varit i kontakt med en yta kontaminerat med covid-19 virus.

Du kan även ge din kropp de bästa förutsättningarna vid eventuell kontakt med covid-19 viruset genom att stärka ditt immunförsvar. Stärk ditt immunförsvar med bra kost, goda sömnvanor, motion, undvik rökning och stora mängder alkohol och ta väl hand om din mun och hälsa.