Vi vill informera alla patienter och samarbetspartners att vi på Tandea, trots den period av osäkerhet vi befinner oss i till följd av Covid-19, är fullt fungerande och fortsätter att ta emot dig, eller dina nära och kära, som behöver tandvård.

Vi på Tandea har verksamheten öppen tills vidare, i väntan på nya direktiv från Folkhälsomyndigheten och andra relevanta instanser. Vi följer självklart händelseutvecklingen och myndigheternas rekommendationer kring hur man ska förhålla sig och agera kopplat till coronaviruset och smittspridningen

Vi har dock uppdaterat våra rutiner i det att handhygienen ska hållas extra strikt samt att vår personal vid minsta misstanke om begynnande eller pågående sjukdomstecken ska stanna hemma.

Detta gäller oavsett om personen i fråga har rest utomlands eller inte. För våra patienter gäller att avboka sin tid om man känner av sjukdomssymptom. Man ska även hålla en god handhygien och sprita av händerna vid ankomst till kliniken. Vi undviker även att skaka hand tills vidare.

Tandeas hygienrutiner

För att förhindra att smitta sprids mellan vårdgivare och patienter samt mellan patienter, ser vi till att:

  • Våra naglar kortklippta och väl rengjorda. Vi tar av ringar, armband, klockor etc vid allt tandvårdsarbete.
  • Händer som tvättats med tvål och vatten ska vara torra innan de desinfekteras.
  • Handskar används vid allt patientarbete då det finns risk för kontakt med blod och saliv och vi riskerar att sticka/skära oss på kontaminerade instrument.
  • Vi byter handskar mellan varje patient. I samband med handskbyte desinfekterar vi händerna
  • Arbetskläderna byts varje dag eftersom de blir kontaminerade med mikroorganismer redan efter ett par timmar. Om arbetskläderna blir genomfuktade byts de omgående.
  • Engångsförkläde av plast eller skyddsrock ska användas, om det finns risk för att arbetskläderna kommer i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material. Engångsförkläde används alltid vid risk för stänk och skvätt samt vid långvariga behandlingar
  • Vi använder visir som stänkskydd vid arbete som kan orsaka stänk och splitter.
  • Vi använder endast rena, höggradigt rena, eller sterila instrument, och produkter.
  • Vi har strikta rutiner för desinfektion av arbetsytor, suganläggning och unit (tandläkarstol)

Vi finns alltså fortfarande här för dig, och gör allt för att förhindra att smitta sprids mellan behandlare och patienter samt mellan patienter. Våra kliniker och online bokningen har öppet som vanligt, dock nu med något reducerade öppettider.

Med vänlig hälsning

Hanne Sliwo, VD

Tandea