Att besöka tandläkaren kan tyckas kostsamt för många. Men det finns faktiskt många rabatter att utnyttja.

När du besöker tandläkaren första gången så startas en behandlingsperiod i datorsystemet. Behandlingsperioden sträcker sig från första besökets dag och 1 år framåt. Alla besök som du betalar för under behandlingsperioden plussas på till ett totalbelopp.

  • Upp till 3 000 kr så betalar du allt själv.
  • Från 3 001 kr och upp till 15 000 kr så får du halva priset på all behandling.
  • Från 15 001 kr och uppåt får du 85% rabatt och betalar endast 15% själv.

Detta kallas för högkostnadsskyddet och det är försäkringskassan som ersätter dina kostnader. Detta är något som sker automatiskt så du behöver inte göra något själv. Därför kan det vara bra att om man har behov av vård och reparation av sina tänder att göra så mycket som möjligt under sin behandlingsperiod och inte skjuta på besöken, du vinner på det!

Högkostnadsskyddet gäller personer som är över 23 år och är försäkrade i Sverige, det är du om du bor eller arbetar här. Det finns dock några undantag från den regeln. Även du som bor i ett annat land än Sverige kan i vissa fall få ersättning genom högkostnadsskyddet.

Det finns dock några undantag, kosmetiska behandlingar så som exempelvis tandblekning ersätts inte av försäkringskassan och man måste stå för hela kostanden själv.