Ändringar i det tandvårdstödet kommer att ske från 1 sep 2014. Ändringarna ska ge patienter med större tandvårdsbehov möjlighet till fler behandlingar inom  tandvårdsstödet. Bl.a. blir krona blir ersättningsberättigande för tandposition 1-7 vid en omfattande skada och implantat ersättningsberättigad ända fram till tandposition nr 6. Läs mer om de nya ändringarna på TLVs hemsida: https://www.tlv.se/tandvard/andringar-i-tandvardsstodet.html