Ett nytt år, en ny hemsida! Vi har nöjet att presentera vår nya hemsida, som är funktionell, och mer lättnavigerad än den gamla. Här kan du nu söka om räntefri tandvårdskredit och få besked med en gång, boka/avbeställa tid till tandläkare el tandhygienist, lista el registrera ditt barn, mm…Hoppas på positivt upplevelse!

Två webbläsare med Tandeas nya webbsida