Prislista

För PDF fullversion tryck här

Kundprislista 2018
 
ÅtgärdUndersökningReferens prisVårt pris
101Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare830   800
101rBasundersökning och diagnostik, tandläkare. STAND BY-TID830   500
103Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare365   395
107Omfattande kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare1 035   1 250
108Utredning utförd av tandläkare1 705   1 950
111Basundersökning utförd av tandhygienist610   671
111rFullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist. Reducerad pris vid STAND BY-TID610   400
112Basundersökning med fullständig parodontal undersökning eller kariesutredning utför av tandhygienist805   886
113Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist255   281
114Kompletterande parodontal  undersökning eller karies utredning, utför av tandhygienist480   528
    
 Röntgenåtgärder m.m  
121Röntgenundersökning av enskild tand55   65
122Röntgenundersökning, delstatus235   259
123Röntgenundersökning, helstatus795   869
124Panoramaröntgen520   572
125Röntgenundersökning, extraoral för kefalometrisk analys510   561
126Röntgenundersökning, omfattande965   1 062
141Studiemodell, för behandlingsplanering620   677
161Salivsekretionsmätning570   627
162Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning320   faktura
163Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD)960   1 350
164Laboratoriekostnad vid patologisk diagnostik (PAD)525   faktura
    
Sjukdomsförebyggande åtgärder 
201Information och instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem435   479
204Profylaxskena, per skena765   836
205Fluorbehandling, kortare behandlingstid160   176
206Fluorbehandling320   352
207Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten255   281
208Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande475   523
209Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande755   831
    
Sjukdomsbehandlande åtgärder 
301Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande400   435
302Sjukdoms- eller smärtbehandling745   820
303Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande1 105   1 771
304Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande1 650   1 815
311Information och instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem450   495
312Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem160   176
313Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer980   1 078
314Beteendemedicinsk behandling455   490
321Icke-operativ behandling av kariessjukdom485   534
322Stegvis exkavering1 095   1 205
341Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande475   539
342Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande960   1 056
342rSjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning. REDUCERAD. STAND BY TID960   500
343Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling1 425   1 568
    
Tanduttagning och dentoalevolär kirurgi 
401Tanduttagning, en tand1 005   1 106
402Tanduttagning, en tand, komplicerad1 665   1 821
403Tanduttagning tillkommande enkel180   198
404Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle3 060   3 850
405Omfattande dentoalveolär kirurgi4 080   4 950
406Tanduttagning, övertalig tand1 005   1 106
407Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle2 010   2 206
    
 Implantatkirurgiska åtgärder2 620    
420Implantat, per styck2 620   3 729
421Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat3 525   4 070
422Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik1 465   1 760
423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat4 695   6 820
424Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik1 645   1 980
425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat6 480   11 000
426Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik2 195   3 190
429Borttagande av implantat, per opationstillfälle3 875   4 290
430Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant1 475   2 420
432Benaugmentation med benersättningsmedel i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant1 825   5 000
435Avlägsnande av ett implantat1 005   1 106
436Avlägsnande av ett implantat, enkel180   198
    
 Parodontalkirurgiska åtgärder2 620    
441Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle2 485   3 960
442Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle3 515   4 290
443Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfäll3 350   4 290
444Omfattande kirurgisk behandling av prodontit vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle4 560   6 490
445Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle4 560   6 490
44ATillägg för benersättning + membran, per hel käke0   5 390
44BTillägg för lateral sinuslysft enkelsidig, inklusive membran och benersättning0   10 989
44CTillägg för benersättning 0,5cc +  1st collagen foam0   2 490
44DTillägg för benersättning 0,5cc + 1 membran0   4 950
44ETillägg för lateral sinuslysft dubbelsidig, inklusive membran och benersättning0   16 489
480Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd315   347
    
Rotbehandling 
501Upprensning och rotfyllning, en rotkanal3 325   3 850
502Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler4 005   4 417
503Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler5 030   5 610
504Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler5 485   6 012
520Akut endodontisk behandling, annan behandlare890   979
521Akut trepanation och kavumextirpation785   885
522Komplicerad kanallokalisation785   864
523Stiftborttagning1 150   1 260
541Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle3 590   4 290
541FApikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd3 590   5 390
542Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd1 010   3 300
50AExplorativ endodontisk behandling, eller upprensad tand, där behandlingen avbryts0   1 089
50BBorttagning av frakturerad fil i rotkanalen0   990
    
 Bettfysiologiska åtgärder  
601Bettskena i överkäken i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologiska. indikationer, per skena3 420   3 757
601TTandskydd för sportändamål0   2 090
602Bettskena i underkäke i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena.3 420   3 757
604Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena2 110   2 316
606Motorisk aktivering480   528
607Bettinslipning för ocklusal stabilisering735   950
    
Reparativa åtgärder 
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand595   715
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand945   1 155
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand1 125   1 380
704Fyllning av en yta på molar eller premolar760   935
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar1 115   1 375
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar1 490   1 705
707Krona i plastiskt material, klinikframställd1 695   1 870
707FCompositfasad, prefabricerad1 695   3 850
708Stiftförankring vid fyllningsterapi540   695
    
Protetiska åtgärder / Tandstödd protetik 
800mkPermanent tandstödd mk-krona, en per käke5 710   7 380
800pPermanent tandstödd helkeramisk krona, en per käke5 710   7 380
801mkPermanent tandstödd mk-krona, flera i samma käke4 395   6 050
801PPermanent tandstödd helkeramisk krona, flera per käke4 395   6 050
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift3 095   3 394
803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift1 470   1 612
804mkHängande mk-broled, per led2 190   2 850
804PHängande helkeramisk broled, per led2 190   2 850
805Emaljretinerad konstruktion, per stöd1 750   2 101
806Radikulärförankring vid avtagbar protes3 370   3 691
807Semipermanent krona eller hängande led, per led, med gjuten eller fräst inre del2 350   2 860
808Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner3 300   3 619
809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led i acryl, per led990   1 320
80ATillägg för ädelmetall0   Faktura
80CTillägg högestetisk krona som cementeras med adhesiv teknik0   500
80DTillägg för teknikerkostnad vid färgtagning på laboratorium0   550
    
 Reparation av tandstödd protetik  
811Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion550   600
812Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats1 445   1 590
813Broreparation med tandteknisk insats4 425   4 682
814Broreparation med tandteknisk insats, omfattande7 650   8 399
815Sadelkrona5 145   5 643
    
 Avtagbar protetik  
822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder3 680   4 037
823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder5 110   5 599
824Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad10 870   11 990
825Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments12 285   13 294
826Attachments, per styck, material95   faktura
827Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder9 080   10 890
828Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder9 080   10 890
829Immediatprotes6 885   8 030
    
 Reparation avtagbar protes  
831Justering av avtagbar protes370   407
832Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand1 240   1 359
833Rebasering av protes2 520   2 767
834Lagning av protes där teknikerinsats krävs1 945   2 640
835Rebasering och lagning av protes2 980   4 191
836Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs3 830   4 191
837Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes6 510   7 128
839Inmontering av radikulärförankring2 945   3 234
    
 Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling  
845Ocklusionskorrigerande bettslipning1 910   2 101
846Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering5 315   5 830
847Klammerplåt3 830   4 202
848Betthöjning med fyllningsmaterial, per tand535   595
    
Implantatprotetiska åtgärder 
850mkImplantatförankrad krona, en per käke7 780   11 490
850PImplantatförankrad helkeramisk krona, en per käke7 780   11 490
852Implantatförankrad krona, flera i samma käke6 000   9 990
852PImplantatförankrad helkeramisk krona, flera i samma käke6 000   9 990
853Hängande led vid implantatförankrad bro2 190   3 190
853PHängande led vid implantatförankrad bro, helkeramiskt2 190   2 970
854Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led2 120   2 305
855Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat435   Faktura
856Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led1 160   2 090
857Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat380   Faktura
858Distans inklusive centrumskruv, per styck1 155   2 090
861Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer31 440   54 490
862Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer33 400   57 190
863Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer34 905   61 190
865Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer30 435   54 490
86GGuideskena0   1 850
871Implantatstödd täckprotes, 2 fixturer17 180   25 850
872Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 fixturer19 175   31 790
873Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 fixturer21 790   39 490
874Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 fixturer3 105   3 372
875Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 fixturer3 440   3 735
876Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 fixturer4 055   4 400
877Implantatstödd täckprotes, exklusive fixturer, implantatkomponenter och förankringselement14 010   16 390
878Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck280   Faktura
    
 Reparation av implantatstödd protetik  
880Av- och återmontering av implantatförankarde konstruktioner på ett till två implantat2 090   2 299
881Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande1 085   1 194
882Av- och återmontering av implantatförankrad konstruktion på tre eller fler implantat3 185   4 180
883Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats5 575   6 105
884Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs.10 215   11 176
888Fästskruv, per styck180   429
889Centrumskruv, per styck625   869
88AKompletterande åtgärd vid komplicerad lagning av implantatförankrad konstruktion på plats i munnen. Åtgärden kan användas mer än en gång vid samma behandlingstillfälle om patienten är informerad0   880
    
Utbytes åtgärder 
921Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand1 125   7 380
921PUtbytesåtgärd. Helkeramisk krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand1 125   7 380
922Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar1 490   7 380
922PUtbytesåtgärd. Helkeramisk krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar1 490   7 380
925Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigad tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation4 395   9 350
926Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigad tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona6 585   12 089
926PUtbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigad tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad helkeramisk krona6 585   12 089
928Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigad tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation2 190   8 789
929Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigad tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatförankrad krona4 395   10 989
    
Kosmetisk tandvård 
10Tandställning modum Inman, per käke0   20 845
BL1Blekning, med engångssked0   440
BL2Blekning, hemblekning, per käke0   1 540
BL3Blekning, klinikblekning, per käke0   1 760
BL4Blekning, avital tand, per tand0   1 089
stBehandling med Stylage fillerbehandling, valfritt område0   Konsult
649Tandsmycke, per tand0   649
    
Psykodonti 
36APremedicinering med Dormicum0   517
36Bpsykodonti0   429
36Cpsykodonti, mer omfattande0   891
TOB1Tobaksavvänjning0   1 500
TOB2information rökavvänjning0   500
    
Övriga åtgärder 
08Apnéskena0   9 350
prPresentkort0   0
90Retainer för fixering. Tandteknisk faktura tillkommer0   1 990