Prislista

För PDF fullversion tryck här

Åtgärd Undersökning, utredning, m.m. Ref.pris Vårt pris
101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 825   790
101r Basundersökning och diagnostik, tandläkare. STAND BY-TID 825   400
103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, tandläkare 365   365
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1 035   1 035
108 Utredning utförd av tandläkare 1 705   1 705
111 Basundersökning utförd av tandhygienist 610   610
111r Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist. Reducerad pris vid STAND BY-TID 610   400
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning eller kariesutredning utför av tandhygienist 805   805
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 255   255
114 Kompletterande parodontal  undersökning eller karies utredning, utför av tandhygienist 480   480
  Röntgenåtgärder m.m    
121 Röntgenundersökning av enskild tand 55   55
122 Röntgenundersökning Delstatus 235   235
123 Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan 790   790
124 Panoramaröntgen 520   520
125 Röntgenundersökning, extraoral för kefalometrisk analys 510   510
126 Röntgenundersökning, omfattande 965   965
141 Studiemodell, för behandlingsplanering 615   615
161 Salivsekretionsmätning 570   570
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 315   faktura
163 Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD) 955   955
164 Laboratoriekostnad vid patologisk diagnostik (PAD) 515   faktura
Sjukdomsförebyggande åtgärder  
201 Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning 435   435
204 Profylaxskena, per skena 760   760
205 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring i kombination med undersökningsåtgärd 160   160
206 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring 320   320
Sjukdomsbehandlande åtgärder  
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 395   395
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 745   745
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1 610   1 610
303R Sjukdomsbhandlande åtgärder, omfattande behandling, mindre tidskrävande 1 610   1 100
311 Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (kariessjukdom, parodontal sjukdom och peri-implantit och käkfunktionsstörningar) 450   450
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdommar eller problem 160   160
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 980   980
314 Beteendemedicinsk behandling 445   445
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 485   485
322 Stegvis exkavering 1 095   1 095
341 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning 470   490
342 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning 960   960
342r Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning. REDUCERAD. STAND BY TID 960   400
Tanduttagning och dentoalevolär kirurgi  
401 Tanduttagning, en tand 1 005   1 005
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 1 655   1 655
403 Tanduttagning tillkommande enkel 180   180
404 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle 3 050   3 500
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4 070   4 500
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 005   1 005
407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2 005   2 005
  Implantatkirurgiska åtgärder    
420 Implantat, per styck 2 545   3 390
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur 3 510   3.700
422 Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik 1 455   1 600
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre fixturer per operationstillfälle 4 680   6 200
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre fixturer vid tvåstegsteknik 1 635   1 800
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer 6 455   10.000
426 Kirurgisk friläggning av fler än tre fixturer vid tvåstegsteknik 2 190   2 900
429 Borttagande av frakturerad fixtur (implantat), per fixtur 3 830   3 900
430 Peri-operativ kirurgi vid implantatbehandling, tilläggsåtgärd 1 475   2 200
432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation,tilläggsåtgärd, per kvadrant 1 815   3 500
435 Avlägsnande av implantat 1 005   1 005
436 Avlägsnande av implantat, enkel 180   180
441 Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle 2 475   3 600
442 Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle 3 510   3 900
443 Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfäll 3 340   3 900
444 Omfattande kirurgisk behandling av prodontit vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 4 555   5 900
445 Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 4 555   5 900
44A Tillägg för benersättning + membran, per hel käke 0   4.500
44B Tillägg för lateral sinuslysft enkelsidig, inklusive membran och benersättning 0   9.990
44C Tillägg för benersättning 0,25cc+  1st collagen foam 0   1 980
44D Tillägg för benersättning 0,5cc + 2st collagen foam 0   2 500
44E Tillägg för lateral sinuslysft dubbelsidig, inklusive membran och benersättning 0   14 990
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 305   305
Rotbehandling  
501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 3 310   3 500
502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 3 990   4 015
503 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 015   5 100
504 Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 465   5 465
521 Akut endodontisk behandling 780   780
522 Komplicerad kanallokalisation 785   785
523 Stiftborttagning 1 145   1 145
541 Rotspetsoperation 3 580   3 900
541F Rotspetsoperation, flerrotiga tänder 3 580   4 900
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1 010   3 000
50A Explorativ endodontisk behandling, eller upprensad tand, där behandlingen avbryts 0   990
50B Borttagning av frakturerad fil i rotkanalen 0   900
Bettfysiologiska åtgärder  
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 3 415   3 415
601T Tandskydd för sportändamål 0   1 900
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena. 3 415   3 415
604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 2 105   2 105
606 Motorisk aktivering 480   480
607 Bettinslipning för ocklusal stabilisering 735   735
Reparativa åtgärder  
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 595   650
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 940   1 050
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 120   1 250
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 760   850
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 115   1 250
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 490   1 550
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 690   1 700
707F Compositfasad, prefabricerad 1 690   3 500
708 Stiftförankring vid fyllningsterapi 535   535
Protetiska åtgärder  
800mk Permanent tandstödd mk-krona,singel, en per käke 5 730   6 500
800onl Permanent tandstött onlay, en per käke 5 730   5 990
800p Permanent tandstödd helkeramisk krona, en per käke 5 730   6 200
801 Laboratorieframställd krona, flera i samma käke 4 350   5 500
801P Laboratorieframställd porslinskrona/porslinsfasad, flera per käke 4 350   5 100
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 085   3 085
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 465   1 465
804mk Hängande broled, per led 2 195   2 500
804P Hängande broled vid tandstödd protetik, per led, oxidkeramisk kärna 2 195   2 300
805 Emaljretinerad konstruktion, per stöd 1 745   1 910
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 355   3 355
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led, med gjuten eller fräst inre del 2 315   2 600
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3 290   3 290
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led i acryl, per led 985   1 200
80A Tillägg för ädelmetall 0   Faktura
80B Tillägg för fastsättning med adhesivteknik, per stöd 0   320
80C Tillägg för högestetisk kosntruktion i keram,med avancerad framstälningsteknik, per krona, eller hängande led 0   500
80D Tillägg för teknikerkostnad vid färgtagning på laboratorium 0   500
  Reparation av tandstödd protetik    
811 Cemnering lossnat krona. 545   545
812 Broreparation 1 1 445   1 445
813 Broreparation 2 4 420   4 420
814 Broreparation 3 7 635   7 635
815 Sadelkrona 5 130   5 130
  Avtagbar protetik    
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 670   3 670
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 090   5 090
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 10 695   10 900
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 12 085   12 085
826 Attachments, per styck, material 95   faktura
827 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 9 010   9 900
828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 9 010   9 900
829 Immediatprotes 6 820   7 300
  Reparation avtagbar protes    
831 Justering av avtagbar protes 370   370
832 Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand 1 235   1 235
833 Rebasering av protes 2 515   2 515
834 Lagning av protes där teknikerinsats krävs 1 940   2 400
835 Rebasering och lagning av protes 2 975   3 810
836 Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs 3 810   3 810
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 6 480   6 480
839 Inmontering av radikulärförankring 2 940   2 940
  Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling    
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1 910   1 910
846 Skena för vertikal platsberedning 5 300   5 300
847 Klammerplåt 3 820   3 820
848 Betthöjning med fyllningsmaterial, per tand 535   535
Implantatprotetiska åtgärder  
850 Implantatförankard krona, per käke. Åtgärden innefattar i förekommande fall protetisk cylinder och fästskruv. 7 695   9 750
852 Implantatförankrad krona i standardmaterial 5 930   8 900
852P Implantatförankrad krona i porslin 5 930   8 900
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2 195   2 900
853P Hängande led vid implantatförankrad bro 2 195   2 700
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 095   2 095
855 Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat 425   Faktura
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 155   1 900
857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat 375   Faktura
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck 1 105   1 900
861 Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer 31 085   44 900
862 Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer 32 990   48 900
863 Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer 34 455   52 900
865 Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer 30 075   44 900
86G Guideskena 0   1 500
871 Implantatstödd täckprotes, 2 fixturer 16 975   23 500
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 fixturer 18 920   28 900
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 fixturer 21 480   35 900
874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 fixturer 3 065   3 065
875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 fixturer 3 395   3 395
876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 fixturer 4 000   4 000
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive fixturer, implantatkomponenter och förankringselement 13 905   14 900
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 275   Faktura
  Reparation av implantatstödd protetik    
880 Av- och återmontering av implantatförankarde konstruktioner på ett till två implantat 2 090   2 090
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1 085   1 085
882 Av- och återmontering av implantatförankrad konstruktion på tre eller fler implantat 3 185   3 800
883 Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats 5 550   5 550
884 Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs. 10 160   10 160
888 Fästskruv, per styck 175   390
889 Centrumskruv, per styck 605   790
88A Kompletterande åtgärd vid komplicerad lagning av implantatförankrad konstruktion på plats i munnen. Åtgärden kan användas mer än en gång vid samma behandlingstillfälle om patienten är informerad 0   800
Utbytes åtgärder  
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 1 120   6 200
921P Utbytesåtgärd. Porslinskrona i stället för ersättningsberättigande fyllning vid defekt eller substansförlust, fram- eller hörntand 1 120   6 200
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 1 490   6 200
922P Utbytesåtgärd. Porslinskrona i stället för ersättningsberättigande fyllning vid defekt eller substansförlust, molar eller premolar samt vid omfattande defekt för tandposition 7 och 8 när regel D.3 inte kan tillämpas 1 490   6 200
925 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031, 5033, 5036 eller 5037. Implantat ingår 4 350   8 500
926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031, 5033, 5036 eller 5037 6 545   10 990
926P Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona i porslin på ett käkbensförankrat implantat vid diagnos/tillstånd 5011, 5031, 5033, 5034, 5036 och 5037 6 545   10.990
928 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning i entandslucka när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår 2 195   7.990
929 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat i entandslucka när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 4 350   9.990
Kosmetisk tandvård  
10 Tandställning modum Inman, per käke 0   18.950
BL1 Blekning, med engångssked 0   400
BL2 Blekning, hemblekning, per käke 0   1 400
BL3 Blekning, klinikblekning, per käke 0   1.600
BL4 Blekning, avital tand, per tand 0   990
BLK Blekning, klinik kampanj, per käke 0   950
st Behandling med Stylage fillerbehandling, valfritt område 0   Konsult
TS Tandsmycke, per tand 0   590
Psykodonti  
36A Premedicinering med Dormicum 0   470
36B psykodonti 0   390
36C psykodonti, mer omfattande 0   810
TOB1 Tobaksavvänjning 0   1 500
TOB2 information rökavvänjning 0   500
Övriga åtgärder  
8 Apnéskena 0   8 500
pr Presentkort 0   0
90 Retainer fär fixering. Tandteknisk faktura tillkommer 0   1 990